Navigation


 


VOLUME: 3   ISSUE: 13  KADIN ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI

Kapak   &    Takdim   &    Künye   &    İçindekiler

Memlûklarda Bir Kadın Sultan: Şecer Ed-durr İsmet Ed-din Ümm-i Halîl

Abdullah Mesut AĞIR

9-15

Fahri Celâlettin Göktulga'nın Öyküleri: Toplumsal Anomi ve Kadınla Erkek Arasındaki İletişimsizlik

Bilgen AYDIN SEVİM

16-32

Son Çeyrek Yüzyılda Kadının Değişen Sosyal Statüsü ve İmajı: İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarında Metin ve Görsel Ögelerin İncelenmesi

Zekeriya BATUR

33-43

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Şamanlar

Fuzuli BAYAT

44-51

Quest  for Identity  in Home  and  beyond – Asian  Women  in Literature

Payel CHATTOPADHYAY

52-57

Osmanlı-İran İlişkileri ve Osmanlı Modernleşme Çabaları Bağlamında Osmanlı Kadınlarının İranlılarla Evlenme Yasağı ve Uygulamaları

Galip ÇAĞ - Selçuk URAL

58-66

The Freeplay of Signifiers: Conflicts of Good and Evil

Feryal ÇUBUKÇU

67-72

Women in Politics and Decision-Making in Albania: A Qualitative Analysis

Elona DHEMBO

73-85

Anne Rolünde Kadın ve Anne-Çocuk Oyun İlişkisi

Özlem DOGAN TEMUR - Hatice Zeynep İNAN

86-95

Orhan Kemal Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz

Ülkü ELİUZ

96-103

Hayattan Kurmacaya: Fatma Aliye Hanım’ın Dört Romanında Metinlerarası İlişkiler

Tülay GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU

104-109

Under the Aegis of the Family: Women in Serbia

Vera GUDAC-DODIć

110-119

Türk Operasında Eğitimin Öncüsü: Fatma Saadet İkesus (3 Mart 1916- 12 Aralık 2007)

Elif Sanem GÜLEÇ

120-124

Bir Yaş Dönümü Rüyası: Nesil ve Kimlik Kavramlarına Varoluşçu Bir Bakış

İmran GÜR

125-130

Education for All (EFA): A Catalyst for the Development of Women in Conflicts-Peace Movement in Nigeria

Osamudianmen Ogunbor Ikponmwosa - Saidu Sani GAYA

131-135

Şemsettin Sami ve Kadınlar

Şahika KARACA

136-146

Türkiye'de Engelli Kadın Olmak: Deneyimler ve Çözüm Önerileri

Kasım KARATAŞ - Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

147-153

Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime ve Aile İçi Kararlara Katılımı: Tokat İli Örneği

Nuray KIZILASLAN - Asiye YAMANOĞLU

154-166

Klâsik Türk Edebiyatında Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i Erve

Muhammet KUZUBAŞ

167-187

Women War Survivors of Sexual Violence in Liberia: Inequalities in Health, Resilience and Justice

Helen LIEBLING-KALIFANI - Bruce BAKER

188-199

Sahnede Soluklanmış Bir Cumhuriyet Kadını Ülker Köksal ve Çocuk Oyun Yazarlığı

Sedat MADEN

200-209

Images of Women and Ideas of Nationhood in Nineteenth Century Spanish Historical Painting

Celia MARTIN-PEREZ

210-219

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) Kadınların Durumu

Ali Efdal ÖZKUL

220-231

Türkiye'de Beşeri Kalkınma Bakımından Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

Mevlüdiye ŞİMŞEK

232-245

Çağdaş Hıristiyan Misyonerliğinde Kadın

Süleyman TURAN

246-253

Türkiye Kırsalında Tarımda Çalışan Kadın Nüfus (1990-2000)

Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL

254-267

Türkiye'de Kadın Çalışanların Mesleki Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Fatih YILMAZ

268-284

Reviews

Amila Buturrovic ve Irvin Cemil Schick  (Derleyenler) (2009). Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları, Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih

Ayşe BUDAK

285-287

An Interview with Arundhati Roy, the Author of The God of Small Things

Martin GANI

288-290

Aslı Sancar (2009). Osmanlı Kadını Efsane ve Gerçek

Cennet HİLOOĞLU

291-293

Bekir Şişman (2009). Kadın Evliyâ Menkıbeleri “Menakıb-ı Veliyyâtü’n-Nisâ”

Yunus KAPLAN

294-295

St. Clair Stobart (1913). War and Women

Melike KARABACAK

296-297

“Lucienne Thys-Şenocak (2009). Hadice Turhan Sultan. Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler

Yıldıray ÖZBEK

298-301

Fatma Azgın (1998). Ulviye Mithat Feminist Buluşma

Netice YILDIZ

302-306

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.