Navigation


 


CILT:3   SAYI: 15   2010

Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı

-Prof. Dr. Turgut KARABEY Armağanı-
Kapak       Künye       İçindekiler

Prof. Dr. Turgut KARABEY

Fehîm-i Kadîm Divanı’nda Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme

Hayriye DURKARA

Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler

Mehtap ERDOĞAN

Hâce Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde İnsan-ı Kâmil

Ayşe FARSAKOĞLU  EROĞLU

Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler

Melike GÖKCAN TÜRKDOĞAN

Divan Şiirinde Vakt-i Seher

Hüseyin GÜFTÂ

Klâsik Şâirlerde “Benlik” Psikolojisi

M. Muhsin KALKIŞIM

Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar

Yunus KAPLAN - Yakup POYRAZ

Divan Şiiri Sevgili Tipindeki Abartıların Simgesel Boyutuna Birkaç Örnek

Saadet KARAKÖSE

18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri

Yakup POYRAZ - Ayhan TERGİP

Türabî Divânı’ndan Hareketle Klâsik Türk Edebiyatında İnançla İlgili İbarelerin Anlam Bilgisi Bakımından İncelenmesi

Hülya SAVRAN

Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkıları

Ayhan TERGİP

Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler

Semra TUNÇ

Hurufism among Albanian Bektashis

Fatih USLUER - Fırat YILDIZ

Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler

Hakan YEKBAŞ

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Emine YENİTERZİ

 

Exploring Coaching and Mentoring Models for Effective Human Resource Development

Norhasni ZAINAL ABIDDIN - Aminuddin HASSAN

511-517

 

REVIEW

 

AKAY, Ali (2010). Postmodernizmin ABC’si

Hasan AKSAKAL

518-523

 

NOT

 

Osmanlı Devletinde Ozanlar ve Kopuz Üzerine Bir Not

Gürol PEHLİVAN

524-525

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.