Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 3    Sayı: 12    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 12    Year: 2010

 

  Cilt: 3    Sayı: 12    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 12    Year: 2010

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Nigeria’s (Unholy) Wedlock with Corruption: Can Death Put Them Asunder?

Femi ADEGBULU

 

Manavgat’ta Bir Âyân Ailesi Tugayoğulları 

Mehmet AK

 

Oswald Spengler’in Tarih, Kültür ve Medeniyet Anlayışı

Hasan AKSAKAL

 

Women in Russian Literature

Beyhan ASMA

 

Peace Education as a Toll for Effective Conflict Management in Nigerian Work Organisation

Akanji Rafiu BANKOLE

 

Quantitative Risk Analysis: Determining University Risk Mitigation and Control Mechanisms

Anass BAYAGA - Xoliswa MTOSE

 

Irak'ta Kakaîlik ve Bir Kakaî Türkmen Şairi Hicrî Dede

Necdet Yaşar BAYATLI

 

Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler

Şeref  BOYRAZ

 

Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler

Adem ÇALIŞKAN

 

Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular

Vedat ÇALIŞKAN - Cengiz AKBULAK

 

Comment est Traitée « L’identification des Classes Linguistiques  » en Termes Fonctionnalistes ?

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

 

Vatandaşlık Bilinci Üzerine: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Açılarını Sorgulayan Bir Araştırma

İ. Pelin DÜNDAR - Didem DENİZ

 

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

 

The Indigenous Factor in the Economic Development of Old Ogoja Province of Nigeria, 1930-1955.

Patience O. ERIM - Rev. Joseph O. AJOR

 

Gazete Reklâmlarında Mizah: Türk  Mizah  Reklâmlarına  İlişkin Tarihsel Bir Analiz

F. Belma FIRLAR - Murat ÇELİK

 

Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

Ali GÖÇER

 

Nabokov’un Sebastian Knight’ın Gerçek Yaşamı Adlı Romanına Yapısalcı Bir Yaklaşım

Müge GÜNAY

 

Divan Şairi Seyyid Nesîmî’nin Halk Şairi Kul Nesîmî Üzerindeki Etkileri

Erol GÜNDÜZ

 

İlköğretim II. Kademe Türkçe Programı ile Çoklu Zekâ Kuramının Örtüşme Düzeyi

Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mesut GÜN

 

The Millennium Child Poverty in Developing Turkey

Şengül HABLEMİTOĞLU - Yasemin ÖZKAN - Eda PURUTÇUOĞLU

 

Eyle- Yardımcı Fiili

Dilek HERKMEN

 

Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri

Harun IŞIK

 

Bayburtlu Celâlî’nin Tortum Destanı ve Erzincan’a Ağıt Manzumeleri

Serhan Alkan İSPİRLİ

 

17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri

Yunus KAPLAN

 

Mansap Limanlarına Bir Örnek: Bartın Limanı

Vedat KARADENİZ

 

Reflection on the Causes and Moral Justifications of War

Dotun OGUNKOYA

 

Philosophy, Nation Building and Youth Development

Chiedozie OKORO

 

Information Sources Use Patterns among Agricultural Researchers in South Western Nigeria

O. I. OLADELE

 

Knowledge and Utilization of Job Enrichment Techniques among Agricultural Extension Managers in Botswana and Nigeria

O. I. OLADELE - A. O. AKINSOROTAN – A. A. AJADI

 

Uzaktan Algılama İle Acıgöl Havzası’nda Arazi Kullanımının Zamansal Değişim Analizi (1975-2005)

Mehmet Ali ÖZDEMİR- Muhammet BAHADIR

 

Denizli’de Box-Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri

Mehmet Ali ÖZDEMİR - Muhammet BAHADIR

 

Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne İlk Kaydedilmiş Divanlar ve Mecmû’alar

Yakup POYRAZ

 

6-7 Eylül 1955 Olayları Sonrasında Türk Kamuoyunun Tutumu

Serdar SAKİN

 

Occupatioanl Stres and Well-Being: Emotional Intelligence, Self-Efficacy, Coping, Negative Affectivity and Social Support as Moderators

Samuel O. SALAMI

 

Characteristics of Vocabulary in School-age Stuttering Children

N SALIHOVIC – L.UZUNIC – M. DURANOVIC – A. FATUSIC

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sürekli Eğitim Gereksinimi: Bozüyük İlçesi Üzerine Bir Araştırma

Salim ŞENGEL

 

Siyasetnâmeler ve Bir Siyasetnâme Örneği Olarak Ahmedî’nin İskendernâme’si

Melike Gökcan TÜRKDOĞAN

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İlk Şehit Milletvekilleri

Uğur ÜÇÜNCÜ

 

Cesur Othello Alaycı Iago’ya Karşı: Shakespeare’in Othello adlı Trajedisine Yeni Tarihselci ve Psikoanalitik Yaklaşım

Ayça ÜLKER ERKAN

 

Son İki Türkçe Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Nicel ve Nitel Görünümü

Hakan ÜLPER - Kadir YALINKILIÇ

 

Characteristics of Females Studying Mathematics-Based Courses in Some Universities in Uganda

Philias Olatunde YARA

 

Broken Homes and Academic Performance of Adolescents in Secondary Schools in Ibadan Nigeria

Philias Olatunde YARA - Blessing Abisola TUNDE-YARA

 

Tartışmalı Konular ve Öğretimine İlişkin Bir Çalışma

Sedat YAZICI - Fadime SEÇGİN

 

Osmanlı’da Zamanı Anlamak: “Duvar Takvimlerinin Basım ve Yayımı Üzerine Bazı Bilgiler”

Ahmet YÜKSEL

 

Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi (Çeviri)

Adem ÇALIŞKAN

 

 

Book Reviews

 

WALEY, Muhammad Isa (1998). Suplementary Handlist of Persian Manuscripts (1966-1998), London: The British Library, X+114 s., ISBN: 0 7123 4614 7.

Yakup POYRAZ

 

OKUMUŞ, Salih (2009). Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, XI+ 238 s., ISBN 978-975-389-599-6.

Tülay SALIŞ

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )