Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 3    Sayı: 15    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 15    Year: 2010

 

  Cilt: 3    Sayı: 15    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 15    Year: 2010

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı

-Prof. Dr. Turgut KARABEY Armağanı-

 

Prof. Dr. Turgut KARABEY

Fehîm-i Kadîm Divanı’nda Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme

Hayriye DURKARA

 

Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler

Mehtap ERDOĞAN

 

Hâce Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde İnsan-ı Kâmil

Ayşe FARSAKOĞLU  EROĞLU

 

Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler

Melike GÖKCAN TÜRKDOĞAN

 

Divan Şiirinde Vakt-i Seher

Hüseyin GÜFTÂ

 

Klâsik Şâirlerde “Benlik” Psikolojisi

M. Muhsin KALKIŞIM

 

Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar

Yunus KAPLAN - Yakup POYRAZ

 

Divan Şiiri Sevgili Tipindeki Abartıların Simgesel Boyutuna Birkaç Örnek

Saadet KARAKÖSE

 

18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri

Yakup POYRAZ - Ayhan TERGİP

 

Türabî Divânı’ndan Hareketle Klâsik Türk Edebiyatında İnançla İlgili İbarelerin Anlam Bilgisi Bakımından İncelenmesi

Hülya SAVRAN

 

Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkıları

Ayhan TERGİP

 

Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler

Semra TUNÇ

 

Hurufism among Albanian Bektashis

Fatih USLUER - Fırat YILDIZ

 

Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler

Hakan YEKBAŞ

 

Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri

Emine YENİTERZİ

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )