Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 4    Sayı: 16    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 16    Year: 2011

 

  Cilt: 4    Sayı: 16    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 16    Year: 2011

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi

İlhan AKSOY

 

12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması

Ahmet ALVER

 

High Level Thinking Education in Mother Tongue Textbooks in Turkey and France

Canan ASLAN

 

Gurluların Menşei Meselesi

Ergin AYAN

 

Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi

Muhammet BAHADIR

 

Pioners of Finance Theory

Selçuk BALI

 

“Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatların İşlevleri

Âdem BALKAYA

 

Depiction of Violence Onstage: Physical, Sexual and Verbal Dimensions of Violence in Sarah Kane’s Experiential Theatre

Ahmet Gökhan BİÇER

 

Şiir Üzerine Sosyolojik Çözümleme: Âşık Paşa

Recep CENGİZ - Ramazan SARIÇİÇEK

 

Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi

Adem ÇALIŞKAN

 

Okuduğunu Anlama Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cevdet EPÇAÇAN - Özcan DEMİREL

 

Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış

Su EROL

 

Attitude of Regular Students and Academic Performance of Students with Special Needs in Integrated Setting

Dorcas Oluremi FAREO

 

Industrial Agro-biotechnology: Knowledge Upgrading as a Prerequisite for Human Resourcee Development

Hadi FARID

 

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi

Ali GÖÇER

 

Klâsik Türk Edebiyatında Menakıpnameler ve Menâkıb-ı Akşemseddin

Mustafa GÜNEŞ

 

Mardin Süryanilerine Ait Süryani Harfleriyle Yazılmış Birkaç Türkçe Metin Üzerine

Mehmet HAZAR - Abdullah ÖZMEN

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi Romanında Schopenhauer Etkileri

Özgür İLDEŞ

 

Quality Commitment in Malaysia: mediating Role of Collective Efficacy and Moderating Role of Self-Efficacy

Naser JAMIL ALZAIDIYEEN – A. ABDULLAH - Anandhan KUPPAN

 

A Learning-to-Learn Programme: To What Extent Does It Motivate the Vietnamese Students in Learning the English Language?

Soh Or KAN

 

I. Hüsrev Dönemi’nde İpek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531-579)

Yılmaz KARADENİZ

 

Kıbrıs Tarihinin Bilinmeyen Bir Sayfasında Kıbrıs’ın Unutulan Askerleri ve İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Katırcılar

Ulvi KESER

 

Contribution of Karagoz Humour Magazine (1908 – 1955) to Socio-Cultural Transformations of the Turkish Society which Derives its Sources from the Karagoz Humour Practices and Its Importance through the Perspective of the Turkish Cultural History

Sibel KILIÇ

 

The Reapraisal of “Natural Versus Nurture” Debate in George Bernard Shaw’s Pygmalion and Willy Russel’s Education Rita

Zennure KÖSEMAN

 

Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable

Arzu KUNT

 

Mevâlî Müfessirlerin Kur’ân Tefsirinin Oluşumuna Katkıları ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler

Nur Ahmet KURBAN

 

Wither NEPAD African and NEPAD Nigeria? A Preliminary Study of Similarities and Differences

Abdulkadir MAMMAN SABA - A. A. JAYUM -  A.B. ZAID - A.S. ASNARULKHADI

 

Religiosity and Depression Mothers of Chidren with Cerebral palsy: Correlation Analysis

S. MEHMEDINOVIĆ – E. ŠARIĆ – A. POLJIĆ -  V. BRATOVČIĆ – A. MUJANOVIĆ

 

Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye Göre Din-Devlet-Hilâfet İlişkisi

Mehmet NAM

 

The Relevance of Regional Integration as a Global Developmental Strategy: A Theoretical Analysis

Michael M. OGBEIDI

 

Teaching Social Studies from Multicultural Perspectives: A Practical Approach for Societal Change in Nigeria

O. A OJEBIYI - E.T. SALAKO

 

A Critique of the Dialectics of Globalization

Chiedozie OKORO

 

Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler

Nihal ÖTKEN

 

Kültepe Kazılarında Ele Geçen Waklum Mektupları

Esma ÖZ

 

SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi

Sibel ÖZCAN - Fatma AÇIK

 

Anlatı Tekniği Açısından “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı”nı Bir Çözümleme Denemesi

Öznur ÖZDARICI

 

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo-Kültürel Durumları

Yunus ÖZGER

 

Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne Kayıtlı İlk Doğu Türkçesi (Çağatayca) Yazmaları

Yakup POYRAZ

 

Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu

Ayşe PUL

 

Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli

Abdullah ŞENGÜL

 

Romanda Zaman Kavramı

Mehmet Bakır ŞENGÜL

 

Doğal ve Kültürel Özellikleri ile Lületaşı

Nuran TAŞLIGİL - Güven ŞAHİN

 

Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi

Canan TUNÇ ŞAHİN

 

Improving the Quality of Activities in Preschools’ Learning Environment: A Study of South Jordan

Entesar TURKI  AL-DARABAHAH – A. Christina  ABDULLAH –N.H. HASHIM

 

Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri

Harun YILDIZ

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )