Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 4    Sayı: 17    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 17    Year: 2011

 

  Cilt: 4    Sayı: 17    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 17    Year: 2011

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Translation Procedures and Problems of Color Idiomatic expressions in English and Persian: Cultural Comparison in Focus

Sahar AHMADI - Saeed KETABI

 

The Ideology of Westernisation and the Failure of the Turkish Intellectual the March Twelfth Novels

Ahmet ALVER

 

Osmanlı Tıp Yazmaları ile Halk Hekimliğinde “Hafkan (Afakan)” ve Hazâ ‘İlâc-ı Hafakân Adlı Kitap                             

Gülhan ATNUR

 

Özbek Koğırçak (Kukla) Tiyatrosu

Hüseyin BAYDEMİR

 

Sarah Kane’s Postdramatic Strategies in Blasted Cleansed and Crave

Ahmet Gökhan BİÇER

 

Comment Peut-on Redéfinir les Termes Techniques de la grammaire Française?

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

 

Türkiye Türkçesinde Cinsiyet Kategorisinin İzleri 

Enfel DOĞAN

 

The Mythic Imagination and Literary Creativity of Willam Blake and Wole Soyinka

Chimdi MADUAGWU

 

Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Tepe Kavramı ve Simgesel Değerleri

Salih OKUMUŞ - İdris ŞAHİN

 

Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği

Cafer ÖZDEMİR

 

Nâbî ve Sâbit Divanı’nda Kalem

Aysun SUNGURHAN

 

The Way to Freedom in Harriet Ann Jacobs’s Incidents In The Life of A Slave Girl

Bülent C. TANRITANIR - Fırat YILDIZ

 

British Library’deki Muhtelif Türkçe Yazmalar

Ayhan TERGİP

 

Kemal Tahir’in Köy Romanlarında Natüralist Bir Eğilim Olarak Cinselliğin Vulgarize Edilmesi

Şecaattin TURAL

 

“Baş, Kafa, Ser” Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve “Baş” Kelimesine Divanü Lugati’t-Türk Merkezli Bir Yaklaşım

İlhan UÇAR

 

Receb Vahyî ve “Leyle-i Regâ’ib” Adlı Regâibiyyesi

Hakan YEKBAŞ

 

Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” Adlı Eserine Yansıyan Üsküdar Manzaraları

Aktan Müge YILMAZ

 

19. Yüzyılda Antalya’da Kolera Salgını

Mehmet AK

 

Costly Neglect: Technology, Industrialization and the Crisis of Development in Nigeria

David AWORAWO

 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Batı İran’daki Yıva Boyu

Ergin AYAN

 

The Effects of Education on Police Officer Job Satisfaction: The Case of Turkish National Police

Fatih BALCI

 

Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kile’den Tonilatoya, Moorsom Usulü’nün Uygulanması

İlhan EKİNCİ

 

Black Peoples’ Lived Experiences of Everyday Racism in Post- apartheid South Africa

Xoliswa MTOSE

 

The Role of Architectural History in Building Modern Turkish Architecture

Nuray ÖZASLAN

 

Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Bununla İlgili Olarak Saldırmazlık Doktrinin Esasları

Soyalp TAMÇELİK

 

Demokrasiye Geçiş Sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Muhalifi Bir Gazete: Yeni Türkiye

Melih TINAL - Başak OCAK

 

Köprülüzade Abdullah Paşa’nın 15 Cemadiel-evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi’ne Göre İmar Faaliyetleri ve Bani Kişiliği

Sultan Murat TOPÇU

 

Sırp İsyanı ve Hurşid Ahmet Paşa

Süleyman UYGUN

 

Osmanlı Mimarlığında XVI. Yüzyılın Önemli Bir Banisi: Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa ve Camileri

Nurcan YAZICI

 

Trabzon ve Rize’de Yağışın Mevsimsel Değişimlerinin Marginal ve Matrix Yöntemleri ile Belirlenmesi ve Trend Analizleri

 

Muhammet BAHADIR - M. Ali ÖZDEMİR

 

Intelligence Information and Policing In Nigeria: Issues and Way Forward

Ikuomola Adediran DANIEL

 

Kâmuran Birand’ın Hermenötik Anlayışı

Yakup KAHRAMAN

 

The Psychology of Black Identity

Xoliswa MTOSE - Anass BAYAGA

 

John Stuart Mill’s “Harm Principle” as the Foundation for Healthy Social Relations

Dotun OGUNKOYA

 

Xenophobia and Racism-Elements Defining Collegiality: Case of a South African University Students

Anass BAYAGA

 

Locus of Control as Correlate of Achievement in English as a Second Language in Ibadan

David O. FAKEYE

 

L’exploitation du Conte en fle a L’exemple de la Petite Fille Aux Allumettes

Hanife Nâlân GENÇ - Senem Seda  ŞAHENK ERKAN

 

Intinsic Motivation, Job Satisfaction and Self-Efficacy as Predictors of Job Performance of Industrial Workers in Ijebu Zone of Ogun State

Olayiwola OLUSOLA

 

Developing Effective Multicultural Practices: A Case Study of Exploring  a Teacher’s Understanding and Practices

Ilknur TARMAN - Bülent TARMAN

 

Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve Sonuçları

Ahmet Serkan ECE - Canan ÇEŞİT

 

Türk Halk Müziğinde Gelenek ve Ona İlişkin Bir Kavram Olarak “Kanonlaşma”

Can KARAHAN

 

“Belâğat’ın Sırları”nda Abdülkahir’in Teorisi: Psikolojik Bir Yaklaşım

Muhammad KHALAFALLAH  (Çev.: Ömer KARA)

 

Yapısalcılığın Bazı Ögeleri ve Edebiyat Teorisine Uygulanması

John LYE  ( Çev.: Adem ÇALIŞKAN )

 

 

 

Kitap Değerlendirme

Âşık Monografileri İçin Yeni Bir Çığır: “Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi Denemesi”

Erol AKSOY

Cumhuriyet Dönemi Ordulu Şairler Antolojisi

Sabit BAYRAM

Geçmişten Geleceğe Armağan

Akın TEMÜR

Emir Efsahuddin Hidayetullah Beg and His Divan: Textual Analysis, Critical Edition

Ersin TERES

Selanik’in Gölgesinde Bir Sancak: Drama (1864-1913)

Mucize ÜNLÜ

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )