CİLT: 4   SAYI: 18      YAZ 2011

Kapak     Künye     İçindekiler

1-6

Edip Cansever’in Tragedyaları’nda Yalnızlık, Bunalım ve Yabancılaşma

Macit BALIK

7-23

/k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu

Özlem Demirel Dönmez

24-30

18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları

Bilal ELBİR

31-45

Dudak Uyumu Açısından Saltuk-nâme’deki Ekler

Mediha MANGIR

46-75

Clarke's (1891) Translation of Ghazal 167 by Hafez: A Text-Based Approach in Criticism at Linguistic Level Based on Reiss' (1971) Model

Ameneh Mohaghegh

76-85

Klâsik Türk Edebiyatında XV. ve XVI. Yüzyıl Nesir ve Nâsirlerine Bakış

Sait OKUMUŞ

86-118

“Writing Back” to Don DeLillo’s Falling Man

Hossein PIRNAJMUDDIN - Abbasali BORHAN

119-129

David Mamet’s Oleanna: A Bourdieusian Reading

Hossein PIRNAJMUDDIN - Shima SHAHBAZ

130-141

İli Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde İsim Çekimi

Ersin TERES

142-150

Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası

Ömer ZÜLFE

151-169

Pre-Colonial West African Diplomacy: It’s Nature and Impact

Femi ADEGBULU

170-182

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Huzistan Avşarları

Ergin AYAN

183-195

XVIII. Yüzyılda Diyarbekir Voyvodalığı’nın Mekânsal Örgütlenmesi

Özlem BAŞARIR

196-229

Samsun’da Tütün Üretimi (1788-1919)

Mehmet Yavuz ERLER - Kerim EDİNSEL

230-247

İran’ın Taksimi Görüşmelerinde İngiltere’nin Rusya’ya Karşı Diplomatik Manevraları (1907)

Yılmaz KARADENİZ

248-263

Anadolu Gazetelerinden Biri Olan “İzmir’e Doğru” ve Pierre Loti’nin Gazetedeki Yazıları

Yaşar ÖZÜÇETİN

264-273

Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi

Uğur TUZTAŞI - Yusuf CİVELEK

274-289

Çelebi Unvanı Hakkında Bir Değerlendirme

Saim YÖRÜK

290-297

Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kursları (Elazığ Örneği)

Şuayip ÖZDEMİR - Rahime KAVAK

298-315

The Loss of Humanity in Modern Era: Education and the Educator

Fatih Mehmet SAYIN

316-322

Acıgöl Havzası’nın Sayısal Topoğrafik Analiz Yöntemleri ile Morfometrik  Jeomorfolojisi

Muhammet BAHADIR - Mehmet Ali ÖZDEMİR

323-344

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Felsefî Yapı: Pozitivist Paradigmanın İnşası

Yakup KAHRAMAN

345-351

Ways of Approaching Religiosity in Psychological Research

Petruţa-Paraschiva RUSU - Maria-Nicoleta TURLIUC

352-362

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik (Tokat Örneği)

 Recep CENGİZ

363-378

Econophysics, Thermoeconomics and Phynance

Selçuk BALI

379-388

Otellerde Müşteri Memnuniyeti ve Bir Uygulama (Samsun Örneği)

Yetkin BULUT

389-403

İş Memnuniyeti Boyutları (İşe İlişkin Algılar) ile Personel Devri Arasındaki İlişkinin Kantitatif Analizi

Adalet EREN

404-419

Kitap Değerlendirme / Book Review

 

Rus İşgaline Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı

Gökhan ABANOZ

420-422
Yayın İlkeleri  

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database  ve TEI  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ

Dergimiz, online makale takip sistemine geçmiştir.

Süreci devam eden makalelerin hakem süreçleri de bu sisteme aktarılacaktır. Bu sebeple yazarlarımızın, sisteme üye olarak makalelerini yüklemeleri gerekmektedir.  

Makale takip sistemine giriş için tıklayınız...