Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 4    Sayı: 19    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 19    Year: 2011

 

  Cilt: 4    Sayı: 19    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 19    Year: 2011

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Long Day’s Journey into Night; A Journey into Revelation

Ruzbeh BABAEE

 

Assesing the Offensiveness Level of Taboo Words in Persian

Mohsen BAKHTIAR

 

Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Anne Sevgisi

Özcan BAYRAK

 

İbrahim Şinâsî Efendi’nin Mustafa Reşid Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili

Adem ÇALIŞKAN

 

Killing Two Birds with One Stone: Translation of the Unseen and Off-Camera Speech and Sounds in English Movies Subtitled into Persian

Hossein Vahid DASTJERDI - Alireza JAZINI

 

Türkiye Türkçesi Fiillerinde Eş Anlamlılık

Nuh DOĞAN

 

Tarihsel Oğuz İsim Sözvarlığının Kazak Türkçesindeki Görünümü

M. Selda KARAŞLAR

 

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında “İbadet”in Mânâ ve Muhtevası

Nurgül SUCU

 

Reşid İskenderoğlu’nun Hatıralarında Cahit Sıtkı Tarancı

Necati TONGA

 

Karaim Takvimi

Ergin AYAN

 

Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

 

7704 Numaralı Temettüat Defterine Göre Evciler'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Nurgül BOZKURT

 

A Critical Analysis of the Schacht’s Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning throughout the History of Islamic Jurisprudence

Salih KESGIN

 

XVIII. Yüzyılda Çarşamba ( Canik)

Osman KÖSE

 

Anadolu’da Erken Dönem Türk Kent Morfolojisi “Selçuklu Başkenti Konya”

Koray ÖZCAN

 

Libya’nın Tarihi Gelişimi İçerisinde Senusîlik, Türk-Senusî ve Türkiye-Libya İlişkileri

Tufan TURAN - Esin TÜYLÜ TURAN

 

XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalân-ı Rum

Vedat TURĞUT

 

Amasya Yöresi Alevî Ocakları

Harun YILDIZ

 

Influence of Alevi-Sunni Intermarriage on the Spouses’ Religious Affiliation

Mehmet Ali BALKANLIOĞLU

 

Applications of Grounded Theory Methods in Researching Rural Entrepreneurship Development

Udaya Mohan DEVADAS – Abu Daud Silong – Ismi Arif ISMAIL

 

Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi

Belma FIRLAR - Pelin DÜNDAR

 

Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler

Emet GÜREL – Uğur AKKOÇ

 

İş Yeri Zorbalığı ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Pınar Çağlar KUŞCU

 

Göçün 50. Yılında Entegrasyon ve Din İlişkisinin Dönüşen Parametreleri: Almanya’da Türkler

Nebile ÖZMEN

 

Kate Chopin’s The Awakening in the Light of Freud’s Structural Model of the Psyche

Mehmet Recep TAŞ

 

Akdeniz Bölgesi’nde Sıcaklık ve Yağışın Gelecekteki Eğilimleri ve Olası Sonuçları

Muhammet BAHADIR

 

Yerleşmeler Üzerinde Bakı Faktörünün Etkisi: Sinop Şehri Örneği

Kemalettin ŞAHİN – Mutlu KAYA

 

Nüfus Dağılımının Mekânsal Analizi: Afyonkarahisar İli Örneği

Mustafa YAKAR

 

İlöğretim Öğrencilerinin Dua Anlayışları

Mehmet AYAS

 

7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Okuma Hedef/Kazanımlarına Göre Değerlendirilmesi

Erhan DURUKAN

 

Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak

Cihan IŞIKHAN

 

 

 

Kitap Değerlendirme

Islamic Capital Markets: Products and Strategies

Selçuk BALI

 

Kırım Karaycasının Katık Mecmuası

Ersin TERES

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )