Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 5    Sayı: 22    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 22    Year: 2012

 

  Cilt: 5    Sayı: 22    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 22    Year: 2012

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

A Comparative Study of Hafiz’s Sonnet 279 and Keats’s  “Happy is England”

Pyeaam ABBASI - Hussein SALIMIAN

 

Fictions of Phantasmagoria: a Postcolonial Reading of William Beckford’s Vathek

Rasoul ALIAKBARI

 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik

Turgay ANAR

 

Edebiyat Teorisi Üzerine-4: Edebiyat Teorilerinin Özellikleri ve Tartışılabilir Alanları

Adem ÇALIŞKAN

 

Süleyman Nazif Şiirinde Namık Kemal Etkisi

Ahmet DEMİR

 

Diyarbakırlı Emîrî ve Nasihat-nâmesi

Mahmut KAPLAN

 

Osman Âgâh Paşa’nın “Pâresiz” Redifli Kasidesi

İlyas KARSLI

 

1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların Kapıcı Algısı

Ali KURT

 

Kaynağı ve Bağlayıcılığı Yönüyle Hz. Peygamber ve Şairin Sözü: Divan Şairi Örneği

Sıtkı NAZİK

 

On Homonymous Expressions in the Qur'an: A Case Study of the English Translations of the Term "Fasād"

A. Eslami RASEKH -  H. Vahid DASTJERDI - A. Sadat BASSIR

 

Reader-Response, a Vital Device in Children’s Literature

Ghandehari  SHAGHAYEGH

 

Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki Eski Harfli Türkçe Eserler

Ewa SIEMIENIEC-GOŁAŚ - İsmail AVCI

 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Yabancılaşmaya Karşı Gösterilen Mukavemet ve Örnek Kişiler

İdris ŞAHİN - Salih OKUMUŞ

 

Edebî Şahsiyetin Teşekkülünde Camii Derslerinin Rolü

Şemsettin ŞEKER

 

Dîvânü Lugati’t-Türk’te Geçen çıçalak “serçe parmak” ve çıçamuk “yüzük parmağı” Kelimeleri Üzerine Bazı Düşünceler

Yaşar TOKAY

 

The Differences in Passive Vocabulary among Blind, Low Vision Students and Studens without Visual Impairment

Ševela TULUMOVIĆ - Aida Mujkic MAŠIĆ - Dzenana ADILOVIĆ

 

Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara Uygulamaları

Jülide AKYÜZ ORAT

 

Avrupa Komşuluk Politikası: Mısır, Ürdün, Libya, Filistin ve Tunus Örneği

E. Sare AYDIN

 

Türkiye’de Devletçilik Döneminde Sosyal Politikaların Gelişimi (1930-1940)

Önder DENİZ

 

Mohaç Savaşı ve Budin’de Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi Meselesi (1526-1541)

Mustafa IŞIK

 

Food Shortages, Survival Strategies and the Igbo of Southeastern Nigeria during the Nigeria Civil War

Obi IWUAGWU

 

II. Meşrutiyetin İlanında Hürriyet ile Dinî Mübâlâtsızlık Arasında Osmanlı Ulemâsı: ”Birader! Biz Ne Ebussuud Efendi’yiz, Ne de Birgivî”

Rıdvan ÖZDİNÇ

 

Mütareke Dönemi’nde Ayan Meclisi’nin Çalışmaları

Tunca ÖZGİŞİ

 

Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler (1844- 1914)

Cihan ÖZGÜN

 

Maarif Vekâleti’nin 1927 Yılı “Türkiye Arması” Müsabakası

Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Fransız Mandası ve Hatay’ın/Sancak’ın Türkiye’ye İltihak Sürecine Kadar Olan Döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamaları (1924–1939)

Volkan PAYASLI

 

Cephe Bezemeleri ile Öne Çıkan Bir Grup Erzurum Evi

Sahure ÇINAR

 

Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Klasik Dönemi Sikkelerinden Örnekler

Necla DURSUN

 

Socio-Historical Crime Review on Efunsetan Aniwura, Bashorun Gaa and Aare-Ago Ogunrinde Aje

Rashidi Akanji OKUNOLA - Matthias Olufemi Dada OJO

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )