Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 5    Sayı: 23    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 23    Year: 2012

 

  Cilt: 5    Sayı: 23    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 23    Year: 2012

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Huckleberry Finn: A Culture-conflicted Reading

Pyeaam ABBASI - Hussein Salimian RIZI

 

A Comparative Study of William Carlos Williams’ “Pastoral” and Thomas Hardy’s “The Darkling Thrush”

Pyeaam ABBASI

 

Oro Cult: The Traditional Way of Political Administration, Judiciary System and Religious Cleansing  

Okunola Rashidi AKANJI - Ojo, Matthias Olufemi DADA

 

Trabzon ve Çevresinde Klâsik Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi

Abdullah AKAT

 

Yükseltinin Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi: Bağbaşı ve Serdarlı Örneği (Tortum-Erzurum)

Fatih ARICI - Zerrin KARAKUZULU

 

Kısmet-nâme’nin Döndü Karaca Neşri ve Açıklaması

Hüseyin ARSLAN - Fatih USLUER

 

Halk Bilimsel Bir Terim Olarak “Efsane” Üzerine Bazı Dikkatler

Ferhat ASLAN

 

Arap Dilinde Noktalama İşaretleri: Tarih ve Uygulama        

Atik AYDIN

 

The Geography of Women in Ayse Kulin's Sevdalinka

Sibel BAYRAM

 

Ahmet Haşim’in Şiir Dünyası ve Şiirinin Kaynakları Üzerine Bazı Notlar

Firdevs Canbaz YUMUŞAK

 

Gerçekten Efsaneye Hacı Bektaş-ı Velî Portreleri

Halil ÇETİN

 

Avrupa ve Doğu Akdeniz’de Tarih Öncesi Kolonileşmeler ve Kültürel Değişme

İzzet ÇIVGIN

 

Buhârâ’nın İslâmlaşmasında Kuteybe bin Müslim’in Rolü                               

Mehmet DALKILIÇ

 

The English Language as a Vehicle of Discourse for Development in Nigeria

Adeyemi DARAMOLA

 

James  Joyce's  Usage  of  Diction  in  Representation  of  Irish  Society  in  Dubliners

Esmaeel Najar DARONKOLAEE

 

Des Erreurs Linguistiques et des Effets de Contexte: Analyse de Différents Types d’erreurs Commises par les Étudiants Turcs 

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

 

Kıbrıs’ta Kölelik (1800-1878)

Güven DİNÇ -  Cemil ÇELİK

 

Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı)

Necmettin ELMASTAŞ

 

Yeni Türk Edebiyatının Öncüsü Şinasi: Bourdieu’cü Bir Okuma

Ayşegül ERGİŞİ

 

Ravzî Divanından Yerlilik                                             

Mehmet Halil ERZEN

 

Servet-i Fünûn Romanlarında Moda Olgusunun Kadın Kıyafetine Etkisi

Nergiz GAHRAMANLI

 

Mardin İlinden Verilen Göçün Akım Yönündeki Değişimi                                  

Veysi GÜNAL

 

Bir İletişim Edimi Olarak Dinleme ve Dinleme Temalı Atasözleri ile Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi

Emet GÜREL - Merba TAT     

                                              

Anayasanın Yazım ve Noktalama Özellikleri

Hayrullah KAHYA

 

Râgıb’ın Müfredât’ında Furûk Malzemeleri: Sunuş Şekilleri ve Tespit Metotları

Ömer KARA

 

Din Psikolojisi Açısından Kişilik ve Karakter Analizi

Bedri KATİPOĞLU

 

Abdürreşid İbrahim’in İzinde: Alem-i İslâm’ın Hâli ve İttihad-ı İslâm’ın İmkânları Üzerine

Mehmet KAYGANA

 

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde “Meryem” Sözcüğünün Kullanımı (Bağlam-İşlev)

Erdoğan KUL

 

Pour une Présentation de l'enseignement du Théâtre Français Contemporain: le cas de l'Université d'Istanbul

Arzu KUNT

 

Mekânın Fiziksel Planlanmasına Bir Örnek: Alan Yaylası (Kırıkhan/Hatay)

Emre ÖZŞAHİN

 

Klâsik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü/Hat

Kürşat Şamil ŞAHİN

 

Kıbrıs’ta Toprak Müzakereleri ve Tarafların Çözüm Kriterleri (1974-1990)

Soyalp TAMÇELİK

 

Self with Thousand Masks in Paul Auster’s Newyork Trilogy

Bülent C. TANRITANIR

 

The Suffers of Black Women in Alice Walker’s Novels The Color Purple and Meridian and Toni Morrison’s Novels Beloved and The Bluest Eye 

Bülent C. TANRITANIR - Yasemin AYDEMİR

 

Türkiye Selçukluları Dönemi Nevbet Geleneği

Timur VURAL

 

II. Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar

Ercüment YILDIRIM

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )