CİLT: 5   SAYI: 20      KIŞ 2012  (Ocak 2012)

Kapak     Künye     İçindekiler

 

Communicative Functions of Euphemisms in Persian

Mohsen BAKHTIAR

7-12

Göstergebilimsel Yöntemle Bir Efsane Çözümlemesi: Ferhat ile Şirin

Ahmet DAĞLI

13-30

Tanzimat Sonrası Türk Gazeteciliğinde “Halk” Kelimesinin Kullanımı ve Halka Yönelik Faaliyetler

Hüseyin DİKME

31-40

Yabancılaşma Olgusu ve Kürk Mantolu Madonna Romanı

Nilüfer İLHAN

41-59

Themes about Education in “Diwan Lughat at-Turk”

Ahmet KOÇ

60-67

Leyle Erbil’in Mektup Aşkları Romanında Kişiler Dünyası

Nagihan KUNDUZ

68-80

Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği

Faik ÖMÜR

81-113

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Kitaplarında Yer Almayan Şiir ve Yazılarının Neşri ve Değerlendirilmesi

Nuran ÖZLÜK

114-119

Dialectics of Sex in Caryl Churchill’s Top Girls

Erdinç PARLAK - Ahmet Gökhan BİÇER

120-126

Asli Uzunlukların  Azerbaycan  Türkçesindeki  Fonetik  ve  Semantik  İzleri

Elza SEMEDLİ

127-132

Beloved and Kristevan Melancholic Subject

Camelia TALEBIAN SADEHI - Helen OULIAEI NIA

133-142

Selçuklu Bünyesinde ve Dağılma Döneminde Oğuzların Yazır Boyu

Ergin AYAN

143-156

Reassessing Roman Pederasty in Relation to Roman Slavery: The Portrayal of Pueri Delicati in the Love-Poetry of Catullus, Tibullus, and Horace

Beert C. VERSTRAETE

157-167

Ortadoğu'nun Yeniden İnşaasının Yapı Bozumu: Büyük Ortadoğu Projesi Üzerine Bir Analiz

Şadiye DENİZ

168-183

XVI. Yüzyılda Prizren Kazası

Sadullah GÜLTEN

184-199

Zilanlı Eyüp Paşa’nın Tarihi Kişiliği Üzerine Notlar

Yakup KARATAŞ

200-205

Kuyucu Murad Paşa’nın Anadolu’da Celâlilerle Mücadelesine Dair Bir Osmanlı Kaynağı

Ayşe PUL

206-212

Öteki Perspektifiyle Osmanlı Kadınının İranlılarla Evlenme Yasağı

İbrahim SERBESTOĞLU

213-220

Karadeniz’e Çıkan İlk Rus Savaş Gemisi “Krepost” ve Ukraintsev’in İstanbul Elçiliği (1699-1700)

Fatih ÜNAL

221-245

Erçek Gölü Havzasının Jeomorfolojisi ve Gölün Oluşumu

Neşe DUMAN - İhsan ÇİÇEK

246-260

A Group Coins from Samsun     

Akın TEMÜR

261-273

Van Müzesi Buluntuları Işığında Van-Muş Bölgesinde Erken Tunç Çağı ve Karaz Kültürü

Davut YİĞİTPAŞA - Süleyman CAN

274-291

Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim

Zeynep AKSOY

292-303

Behaviour of Individuals and Institutions in Relation to Finance and Accounting

Selçuk BALI

304-314

Türk Blog ve Forum Ortamlarında 'One Minute' Çıkışı

Mehmet YILMAZ

315-332

Visual Perception of Graphemes of Students with regard to the Degree of Visual Impairment

Amela TeskeredžIć  - L. JunuzovIć ŽunIć - V. BratovčIć

333-340

Drug Abuse among Nigerian Adolescents Strategies for Counselling

Dorcas Oluremi FAREO

341-347

Üniversite Öğrencilerinin İstiklâl Marşı Algısı

Adem İŞCAN - Yaşar ŞİMŞEK

348-360

Prospects and Challenges of Private Higher Education in Bosnia and Herzegovina

Muhidin MULALIC

361-371

Written Expression of Students with and without Visual Impairment

Ševala TULUMOVIĆ - Alma HUREMOVIĆ

372-378

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.