CİLT: 5   SAYI: 21      BAHAR 2012 (Nisan 2012)

Kapak      Künye     İçindekiler

 

Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeyi Yaşayanlar

Abdullah ACEHAN

7-23

Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması

Adem ÇALIŞKAN

24-60

Zile Kazasında Şahıs Adları

Alpaslan DEMİR

61-75

On Translations of Qabus-nama During The Old Anatolian Turkısh Period

Enfel DOĞAN

76-86

Rüya Tabirine Dair Bir Manzume: Diyarbakırlı Azmî’nin Miftâhu’l-Ma’ânî’si

Mehtap ERDOĞAN

87-105

Safahat’ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine

Ertan EROL

106-116

Kerem Operasında Tasavvuf Etkisi

Elif Sanem GÜLEÇ

117-132

Meşrutiyet Dönemi Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa’da Türk İmgesi

Mürsel GÜRSES

133-157

Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse: Extra-Textual Meaning in Persian and English

Elahe JAMSHIDIAN - Razieh MOHAMMADI

158-167

“Korkuyu Beklerken” ile “Yuva” Hikâyelerinde Mekânla İlişkisi Açısından Korku ve Paranoya

ESRA KARA

168-177

İran’da Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Edilen İlk Kitaplar ( 1830-1904)

Yılmaz KARADENİZ

178-191

Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération

Arzu KUNT

192-195

Kutadgu Bilig’de Betimleyici Eylemler

Aziz MERHAN

            196-208

Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi

Salih OKUMUŞ - Sabit BAYRAM

209-223

Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında

Ahmet TANYILDIZ

224-239

Osman Nevres’in Güzelliğe, Şiire ve Şaire Bakışı

Sümeyye YILDIZ

240-248

Govarnance as an Interdisciplinary Common Study Area and a Separation Point: Transformation of Political Power in Turkey

Fulya AKYILDIZ

249-260

XX. Yüzyıl Başlarında Kütahya Hapishanesinin Genel Durumu

Nurgül BOZKURT

261-277

Vasili Dimitriyeviç SMİRNOV (1846-1922)

İhsan ÇOMAK

278-284

Süleyman bin Kesir El-Huzai’nin Öldürülmesi

Mehmet DALKILIÇ

285-292

Osmanlı’da Halkla İlişkiler: Sultan Abdülaziz Dönemi Örneği

Hüseyin DİKME

293-305

8 Numaralı (Kamame) Kilise Defteri’nin Tanıtımı ve Fihristi

İhsan SATIŞ

306-313

İran’s Iraq Policy after the Second Gulf War

A. Sait SÖNMEZ

314-328

Vehhâbîliğin Osmanlı Mütefekkirleri Üzerindeki Akisleri

Fatih M. ŞEKER

329-358

Geç Ortaçağ Avrupasında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatındaki Rolü ve Türk-İslam Dünyasındakilerle Karlılaştırılması

Pınar ÜLGEN

359-381

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti?

Mustafa YAKAR

382-402

Ağrı Eyüp Paşa (Pazı) Kalesi Üzerine Bazı Notlar

Yusuf ÇETİN

403-413

Salamis’ten Spiral Yivli Sütunlar

Davut KAPLAN

414-429

Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Ebrû Örnekleri

Neval KARAKUŞ SAKİN

430-442

Kırşehir Kaleleri

Veli ÜNSAL

443-464

Are Human Rights a Western Construct? From The Confucius Peace Prize to the Practice of Suttee in India

Thomas NG

465-467

A Sociological Review of Issues on Juveline Delinquency

Matthias OLUFEMI DADA OJO

468-482

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.