VOLUME:5   ISSUE: 22   SUMMER 2012

Cover      About the Journal     Contents

 

A Comparative Study of Hafiz’s Sonnet 279 and Keats’s  “Happy is England”

Pyeaam ABBASI - Hussein SALIMIAN

7-15

Fictions of Phantasmagoria: a Postcolonial Reading of William Beckford’s Vathek

Rasoul ALIAKBARI

16-21

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik

Turgay ANAR

22-36

Edebiyat Teorisi Üzerine-4: Edebiyat Teorilerinin Özellikleri ve Tartışılabilir Alanları

Adem ÇALIŞKAN

37-57

Süleyman Nazif Şiirinde Namık Kemal Etkisi

Ahmet DEMİR

58-71

Diyarbakırlı Emîrî ve Nasihat-nâmesi

Mahmut KAPLAN

72-84

Osman Âgâh Paşa’nın “Pâresiz” Redifli Kasidesi

İlyas KARSLI

85-109

1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların Kapıcı Algısı

Ali KURT

110-121

Kaynağı ve Bağlayıcılığı Yönüyle Hz. Peygamber ve Şairin Sözü: Divan Şairi Örneği

Sıtkı NAZİK

122-135

On Homonymous Expressions in the Qur'an: A Case Study of the English translations of the Term "Fasād"

A. Eslami RASEKH -  H. Vahid DASTJERDI - A. Sadat BASSIR

136-148

Reader-Response, a Vital Device in Children’s Literature

Ghandehari  SHAGHAYEGH

149-154

Krakow Doğu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesindeki Eski Harfli Türkçe Eserler

Ewa SIEMIENIEC-Gołaś - İsmail AVCI

155-165

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Yabancılaşmaya Karşı Gösterilen Mukavemet ve Örnek Kişiler

İdris ŞAHİN - Salih OKUMUŞ

166-173

Edebî Şahsiyetin Teşekkülünde Camii Derslerinin Rolü

Şemsettin ŞEKER

174-203

Dîvânü Lugati’t-Türk’te Geçen çıçalak “serçe parmak” ve çıçamuk “yüzük parmağı” Kelimeleri Üzerine Bazı Düşünceler

Yaşar TOKAY

204-210

The Differences in Passive Vocabulary among Blind, Low Vision Students and Studens without Visual Impairment

Ševela TULUMOVIĆ - Aida Mujkic MAŠIĆ - Dzenana ADILOVIĆ

211-218

Avârız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara Uygulamaları

Jülide AKYÜZ ORAT

219-232

Avrupa Komşuluk Politikası: Mısır, Ürdün, Libya, Filistin ve Tunus Örneği

E. Sare AYDIN

233-245

Türkiye’de Devletçilik Döneminde Sosyal Politikaların Gelişimi (1930-1940)

Önder DENİZ

246-269

Mohaç Savaşı ve Budin’de Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi Meselesi (1526-1541)

Mustafa IŞIK

270-279

Food Shortages, Survival Strategies and the Igbo of Southeastern Nigeria during the Nigeria Civil War

Obi IWUAGWU

280-289

II. Meşrutiyetin İlanında Hürriyet ile Dinî Mübâlâtsızlık Arasında Osmanlı Ulemâsı: ”Birader! Biz Ne Ebussuud Efendi’yiz, Ne de Birgivî”

Rıdvan ÖZDİNÇ

290-310

Mütareke Dönemi’nde Ayan Meclisi’nin Çalışmaları

Tunca ÖZGİŞİ

311-318

Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler (1844- 1914)

Cihan ÖZGÜN

319-331

Maarif Vekâleti’nin 1927 Yılı “Türkiye Arması” Müsabakası

Yaşar ÖZÜÇETİN

332-345

Fransız Mandası ve Hatay’ın/Sancak’ın Türkiye’ye İltihak Sürecine Kadar Olan Döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu Uygulamaları (1924–1939)

Volkan PAYASLI

346-366

Cephe Bezemeleri ile Öne Çıkan Bir Grup Erzurum Evi

Sahure ÇINAR

367-390

Konya Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Klasik Dönemi Sikkelerinden Örnekler

Necla DURSUN

391-403

Socio-Historical Crime Review on Efunsetan Aniwura, Bashorun Gaa and Aare-Ago Ogunrinde Aje

Rashidi Akanji OKUNOLA - Matthias Olufemi Dada OJO

404-412

ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.