VOLUME:5   ISSUE: 23   FALL 2012

 

 

Cover      About the Journal     Contents

 

 

 

Huckleberry Finn: A Culture-conflicted Reading

Pyeaam ABBASI - Hussein Salimian RIZI

5-11

A Comparative Study of William Carlos Williams’ “Pastoral” and Thomas Hardy’s “The Darkling Thrush”

Pyeaam ABBASI

12-18

Oro Cult: The Traditional Way of Political Administration, Judiciary System and Religious Cleansing  

Okunola Rashidi AKANJI - Ojo, Matthias Olufemi DADA

19-26

Trabzon ve Çevresinde Klâsik Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi

Abdullah AKAT

27-32

Yükseltinin Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi: Bağbaşı ve Serdarlı Örneği (Tortum-Erzurum)

Fatih ARICI - Zerrin KARAKUZULU

33-44

Kısmet-nâme’nin Döndü Karaca Neşri ve Açıklaması

Hüseyin ARSLAN - Fatih USLUER

45-80

Halk Bilimsel Bir Terim Olarak “Efsane” Üzerine Bazı Dikkatler

Ferhat ASLAN

81-90

Arap Dilinde Noktalama İşaretleri: Tarih ve Uygulama        

Atik AYDIN

91-102

The Geography of Women in Ayse Kulin's Sevdalinka

Sibel BAYRAM

103-107

Ahmet Haşim’in Şiir Dünyası ve Şiirinin Kaynakları Üzerine Bazı Notlar

Firdevs Canbaz YUMUŞAK

108-113

Gerçekten Efsaneye Hacı Bektaş-ı Velî Portreleri

Halil ÇETİN

114-125

Avrupa ve Doğu Akdeniz’de Tarihöncesi Kolonileşmeler ve Kültürel Değişme

İzzet ÇIVGIN

126-148

Buhârâ’nın İslâmlaşmasında Kuteybe bin Müslim’in Rolü                               

Mehmet DALKILIÇ

149-156

The Neglish Language as a Vehicle of Discourse for Development in Nigeria

Adeyemi DARAMOLA

157-168

James  Joyce's  Usage  of  Diction  in  Representation  of  Irish  Society  in  Dubliners

Esmaeel Najar DARONKOLAEE

169-174

Des Erreurs Linguistiques et des Effets de Contexte: Analyse de Différents Types d’erreurs Commises par les étudiants Turcs 

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

175-184

Kıbrıs’ta Kölelik (1800-1878)

Güven DİNÇ -  Cemil ÇELİK

185-196

Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı)

Necmettin ELMASTAŞ

197-206

Yeni Türk Edebiyatının Öncüsü Şinasi: Bourdieu’cü Bir Okuma

Ayşegül ERGİŞİ

207-214

Ravzî Divanından Yerlilik                                             

Mehmet Halil ERZEN

215-234

Servet-i Fünûn Romanlarında Moda Olgusunun Kadın Kıyafetine Etkisi

Nergiz GAHRAMANLI

235-247

Mardin İlinden Verilen Göçün Akım Yönündeki Değişimi                                  

Veysi GÜNAL

248-275

Bir İletişim Edimi Olarak Dinleme ve Dinleme Temalı Atasözleri ile Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi

Emet GÜREL - Merba TAT                                                   

276-297

Anayasanın Yazım ve Noktalama Özellikleri

Hayrullah KAHYA

298-316

Râgıb’ın Müfredât’ında Furûk Malzemeleri: Sunuş Şekilleri ve Tespit Metotları

Ömer KARA

317-340

Din Psikolojisi Açısından Kişilik ve Karakter Analizi

Bedri KATİPOĞLU

341-348

Abdürreşid İbrahim’in İzinde: Alem-i İslâm’ın Hâli ve İttihad-ı İslâm’ın İmkânları Üzerine

Mehmet KAYGANA

349-355

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde “Meryem” Sözcüğünün Kullanımı (Bağlam-İşlev)

Erdoğan KUL

356-367

Pour une Présentation de l'enseignement du Théâtre Français Contemporain: le cas de l'Université d'Istanbul

Arzu KUNT

368-372

Mekânın Fiziksel Planlanmasına Bir Örnek: Alan Yaylası (Kırıkhan/Hatay)

Emre ÖZŞAHİN

373-385

Klâsik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü/Hat

Kürşat Şamil ŞAHİN

386-408

Kıbrıs’ta Toprak Müzakereleri ve Tarafların Çözüm Kriterleri (1974-1990)

Soyalp TAMÇELİK

409-428

Self with Thousand Masks in Paul Auster’s Newyork Trilogy

Bülent C. TANRITANIR

429-436

The Suffers of Black Women in Alice Walker’s Novels The Color Purple and Meridian and Toni Morrison’s Novels Beloved and The Bluest Eye 

Bülent C. TANRITANIR - Yasemin AYDEMİR

437-444

Türkiye Selçukluları Dönemi Nevbet Geleneği

Timur VURAL

445-454

II. Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar

Ercüment YILDIRIM

455-475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.