CİLT: 5   SAYI: 23      GÜZ 2012 (Ekim 2012)

Kapak      Künye     İçindekiler

 

Huckleberry Finn: A Culture-conflicted Reading

Pyeaam ABBASI - Hussein Salimian RIZI

5-11

A Comparative Study of William Carlos Williams’ “Pastoral” and Thomas Hardy’s “The Darkling Thrush”

Pyeaam ABBASI

12-18

Oro Cult: The Traditional Way of Political Administration, Judiciary System and Religious Cleansing  

Okunola Rashidi AKANJI - Ojo, Matthias Olufemi DADA

19-26

Trabzon ve Çevresinde Klâsik Türk Müziğinin Tarihsel Gelişimi

Abdullah AKAT

27-32

Yükseltinin Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi: Bağbaşı ve Serdarlı Örneği (Tortum-Erzurum)

Fatih ARICI - Zerrin KARAKUZULU

33-44

Kısmet-nâme’nin Döndü Karaca Neşri ve Açıklaması

Hüseyin ARSLAN - Fatih USLUER

45-80

Halk Bilimsel Bir Terim Olarak “Efsane” Üzerine Bazı Dikkatler

Ferhat ASLAN

81-90

Arap Dilinde Noktalama İşaretleri: Tarih ve Uygulama        

Atik AYDIN

91-102

The Geography of Women in Ayse Kulin's Sevdalinka

Sibel BAYRAM

103-107

Ahmet Haşim’in Şiir Dünyası ve Şiirinin Kaynakları Üzerine Bazı Notlar

Firdevs Canbaz YUMUŞAK

108-113

Gerçekten Efsaneye Hacı Bektaş-ı Velî Portreleri

Halil ÇETİN

114-125

Avrupa ve Doğu Akdeniz’de Tarih Öncesi Kolonileşmeler ve Kültürel Değişme

İzzet ÇIVGIN

126-148

Buhârâ’nın İslâmlaşmasında Kuteybe bin Müslim’in Rolü                               

Mehmet DALKILIÇ

149-156

The English Language as a Vehicle of Discourse for Development in Nigeria

Adeyemi DARAMOLA

157-168

James  Joyce's  Usage  of  Diction  in  Representation  of  Irish  Society  in  Dubliners

Esmaeel Najar DARONKOLAEE

169-174

Des Erreurs Linguistiques et des Effets de Contexte: Analyse de Différents Types d’erreurs Commises par les étudiants Turcs 

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

175-184

Kıbrıs’ta Kölelik (1800-1878)

Güven DİNÇ -  Cemil ÇELİK

185-196

Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı)

Necmettin ELMASTAŞ

197-206

Yeni Türk Edebiyatının Öncüsü Şinasi: Bourdieu’cü Bir Okuma

Ayşegül ERGİŞİ

207-214

Ravzî Divanından Yerlilik                                             

Mehmet Halil ERZEN

215-234

Servet-i Fünûn Romanlarında Moda Olgusunun Kadın Kıyafetine Etkisi

Nergiz GAHRAMANLI

235-247

Mardin İlinden Verilen Göçün Akım Yönündeki Değişimi                                  

Veysi GÜNAL

248-275

Bir İletişim Edimi Olarak Dinleme ve Dinleme Temalı Atasözleri ile Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi

Emet GÜREL - Merba TAT                                                   

276-297

Anayasanın Yazım ve Noktalama Özellikleri

Hayrullah KAHYA

298-316

Râgıb’ın Müfredât’ında Furûk Malzemeleri: Sunuş Şekilleri ve Tespit Metotları

Ömer KARA

317-340

Din Psikolojisi Açısından Kişilik ve Karakter Analizi

Bedri KATİPOĞLU

341-348

Abdürreşid İbrahim’in İzinde: Alem-i İslâm’ın Hâli ve İttihad-ı İslâm’ın İmkânları Üzerine

Mehmet KAYGANA

349-355

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde “Meryem” Sözcüğünün Kullanımı (Bağlam-İşlev)

Erdoğan KUL

356-367

Pour une Présentation de l'enseignement du Théâtre Français Contemporain: le cas de l'Université d'Istanbul

Arzu KUNT

368-372

Mekânın Fiziksel Planlanmasına Bir Örnek: Alan Yaylası (Kırıkhan/Hatay)

Emre ÖZŞAHİN

373-385

Klâsik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü/Hat

Kürşat Şamil ŞAHİN

386-408

Kıbrıs’ta Toprak Müzakereleri ve Tarafların Çözüm Kriterleri (1974-1990)

Soyalp TAMÇELİK

409-428

Self with Thousand Masks in Paul Auster’s Newyork Trilogy

Bülent C. TANRITANIR

429-436

The Suffers of Black Women in Alice Walker’s Novels The Color Purple and Meridian and Toni Morrison’s Novels Beloved and The Bluest Eye 

Bülent C. TANRITANIR - Yasemin AYDEMİR

437-444

Türkiye Selçukluları Dönemi Nevbet Geleneği

Timur VURAL

445-454

II. Şapur’un 359 Yılındaki Amida Kenti Kuşatmasında Roma ve Parth Ordularının Kullandıkları Silahlar

Ercüment YILDIRIM

455-475

 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.