VOLUME:6   ISSUE: 24   WINTER 2013

Cover     About the Journal       Contents

Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo

Pyeaam ABBASI

L’anxiete Langagiere Chez Des Etudiants Turcs Apprenant Le Français

Veda ASLIM-YETİŞ - Sibel ÇAPAN

Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar

Eyüp BACANLI

Anadolu’da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının Cbs ile Dağılış Alanlarının Haritalanması

Muhammet BAHADIR - Kenan EMET

İbn Arabî’ye Göre El-Esmâü’l-Hüsnâ’nın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu

Sefa BARDAKCI

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Metinlerarası İlişkiler

Mehmet Emin BARS

Kutadgu Bilig’de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış

Mehmet Turgut BERBERCAN

A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs

Adeyemi DARAMOLA

Coğrafî Keşifler ve Memlûkler ile Portekizliler Arasındaki Mücadeleler

Burak Gani EROL

Gülen Ada(m) Üzerine

Hatice FIRAT

Prizren Vakıflarına Dair

Sadullah GÜLTEN

Cumhur-nâme ‘de Hz. Ali’nin Özellikleri

Mehmet GÜMÜŞKILIÇ

Improving Profesional Rehabilitation of Deaf  in Bosnia snd Herzegovina

H. HASANBEGOVIC  - E.H. MAHMUTOVIC - A. BEHA

Zâtî Divanı’nda Kozmik Unsurlar

Nurefşan KAPAL

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

M. KARABULUT – A. KARAKOÇ – M. GÜRBÜZ – Y. KIZILELMA

Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)

İsmail KATGI

Din Psikolojisi Açısından Taassubun Psikanalizi

Dr.Bedri KATİPOĞLU

Jordanian Students Attitudes toward Social Studies Education

Alazzi F. KHALED

Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’ın Eserlerinde İncelenen Fantastik Bir Motif: Eş Ruh

Şenay KIRGIZ KARAK

İnsan-Evren İlişkisi ve Mutlak Bilginin İnsanileşmesinde Felsefe, Din ve Bilim Birlikteliği

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

Bilecik İlinde Nüfusun Mekânsal Dağılışının Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Serpil MENTEŞE - Ayşe OKUYUCU

Safahat’ta İstanbul ve Semtlerinin Tematik Tasvirleri

Hanife ÖZER

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Odun ve Kömür’ün (Mahrukat) Üretim Sürecinde ve Arz Piyasasında Yaşanan Problemler

Muharrem ÖZTEL

Midyat Taşı ve Taş İşçiliği: Doğal ve Kültürel Çevre İlişkileri

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ - Asiye GÜNEL

Sylvia Plath, the Angry Young Woman

Kamelia TALEBIAN SEDEHI

İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri

Ersin TERES

Osmanlı-Avrupa İlişkileri Çerçevesinde Sırbistan’ın Bağımsızlğı

Serap TOPRAK

The National Drug Law Enforcement Agency

Rawlings Akonbede UDAMA

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Seyit Battal UĞURLU - Selvi DEMİR

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci

Aydın YETKİN

Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen Bir Şehir: Erbaa, Tokat

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN -  M. Hazım ŞAHİN

A Muslim Theologian’s Approach to the Doctrine of the  Trinity: The Case of Qadi ‘Abd Al-Jabbar

Sabri YILMAZ

Pepee Çizgi Filminin Din ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Bilal YORULMAZ

Orhan Pamuk’un ‘Tekinsiz’ Bavul’u -Babamın Bavulu’nu ‘Tekinsiz’ Kavramı ile Okumak-

Ferda ZAMBAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.