PROF. DR. HAMZA GÜNDOĞU ARMAĞANI (Cilt 6, Sayı 25)

Kapak       Künye      İçindekiler  

Sunuş

 

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

9-32

Balıkesir Atatürk Parkı: Erken Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Değişen Söylem ve Tasarımın Bir Kent Parkı Üzerinden Örneklenmesi

Berrin AKGÜN YÜKSEKLİ

33-46

Mylasa’dan Halikarnassos’a Hekatomnidler

 Anıl ARSLAN

47-57

Çoruh Irmağı Üzerinde Yapılan Tarihi Kayık Taşımacılığı Üzerine Bir Değerlendirme

Osman AYTEKİN

58-69

Kuzey Azerbaycan’da Gelişen Mimarî Ekoller

Nigar BABAYEVA

70-78

Osmanlı Mimarisinde, Başkent Dışında Mimar Sinan Ekolünün Güçlü Bir Temsilcisi: Çankırı Ulu Camii

Ahmet Ali BAYHAN

79-96

Atkaracalar Belediyesi Etnografya Müzesi ve İçerisindeki Eserler

Ahmet Ali BAYHAN - Fikri SALMAN

97-110

Bafra ve Çarşamba’da Beylikler Döneminden Kalan Tarihi Yapılar

M. Sami BAYRAKTAR

111-139

Ceyhan Yilan Kale

Ali BORAN - Halil SÖZLÜ

140-154

Ovalık Kilikya’da Bir Bizans Sınır Savunma Yapısı: Lamas Kalesi

Hasan BUYRUK

155-169

“Arkeoloji” ve “Sanat Tarihi” Bilimlerinin Kurumsal ve Kuramsal Birlikteliği Üzerine

Birol CAN -  Mehmet IŞIKLI

170-177

Mardin Savurkapi (Sitti Radviye) Hamami’nda Bulunan Figürlü Taş Plastik Süslemelerin Türk Süsleme Sanati İkonografisi Açisindan Bir Değerlendirmesi

Yusuf ÇETİN

178-188

Bursa Ulu Camii Hünkâr Mahfili

Mustafa ÇETİNASLAN

189-200

A Comparative Study on the Qalandar Dervishes in Siyah Qalem’s Paintings with Other Painters’ Pictures and Written Texts

Tolga ERKAN

201-214

Tarihi Değerlerimizden Konya Sultan Selim Muvakkithanesi Rekonstrüksiyonu

Bahtiyar EROĞLU - Erdal Zeki TOMAR

215-232

Burdur- Dengere Köyü Camii’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri

Süreyya EROĞLU

233-248

Cam Bilezik Araştirmalari Üzerine Bir Deneme

Gül GEYİK KARPUZ

249-255

The Provincial Coins with Roman Temple from Izmir Museum: Features of Pediment and Order

Onur GÜLBAY - Murat KILIÇ

256-274

Altıntepe Kalesinden Günümüze Yansımalar

Mehmet Karaosmanoğlu - Mehmet Ali YILMAZ

275-282

G. Berggren ve Konya’nin İlk Anıt Fotoğraf Albümleri

Haşim KARPUZ

283-291

Güroymak Haydar Bey Camii

Bülent Nuri KILAVUZ

292-312

        Havza Mustafa Bey İmareti Önündeki Yapı Hakkında Gözlemler

Ali KILCI

313-326

Çağdaş Türk Resminde Geleneksel Etkileşim

Erol KILIÇ

327-340

Kyzikos Antik Kenti 2006-2007 Kazı Sezonunda Ortaya Çıkarılan Pişmiş Toprak Kâseler

Korkmaz MERAL - Fevziye EKER

341-355

Andy Goldsworthy ile Doğaya Dokunmak

Düriye KOZLU

356-363

İzmir İli Tire İlçesinde Keçe Yapimi

Melda ÖZDEMİR - Hülya ÖZYER

364-381

David, Rossetti ve Daumier’nin Edebi Konulu Resimlerinde Avrupa’daki Toplumsal Değişimin Yansımaları

Günnaz ÖZMUTLU

382-409

Osmaniye Beldesi Pomak Evleri Üzerine Çevresel, Mekânsal-Programatik ve Yapisal Bir Değerlendirme

Nazmiye ÖZTÜRK - Haldun AŞÇIKOCA

410-418

Çardak ve Çevresindeki Türk Devri Eserleri Üzerine Bir Araştırma

Kadir PEKTAŞ

419-459

Bakü – Merdakan, Tuba Şah Mescidi

Yüksel SAYAN

460-472

Anadolu’da Selçuklu Döneminde Niğde ve Kayseri Çevresinde Bulunan Taçkapılar Üzerine Bazı Düşünceler

Mustafa Kemal ŞAHİN

473-503

Kırşehir/Mucur’daki Hüseyin Ağa Camii ile Emine Hanım Camii’nin Kalemişleri

Şerife TALİ

504-528

Tokat Müzesi’ndeki Helenistik Dönem Amisos Sikkeleri

Ali Yalçın TAVUKÇU - Mesut CEYLAN

529-538

Two Fake Glass Amphoriskoi from Samsun

Akın TEMÜR

539-549

Siirt Mezar Taşlarında İmzası Bulunan Sanatkârlar

Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

550-564

Bereket Zade Çeşmesi

Mehmet YAVUZ

565-576

Gebze Çeşmeleri

Ahmet YAVUZYILMAZ

577-593

Kastamonu Honsalar Camii Haziresi’nde Bulunan Mezar Taşları

Özgür Yeni

594-611

Doğu Anadolu Geç Demir Çağı Seramikleri Üzerinde Görülen Figürlü ve Bitkisel Bezemeler

Davut YİĞİTPAŞA

612-628

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.