VOLUME: 6  ISSUE:26      SPRING 2013

Cover      About the Journal     Contents

 

Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar

Rahman ADEMİ

7-19

Yunus Emre’nin Şiirlerinde “Gönül” İmgesi

Esra AKBALIK

20-28

Boşanmış Kadınlarda Toplumsal Baskıya Direnme Stratejileri: Van Örneği

Olcay AKGÜL SARPKAYA

29-50

The Cave of Gavur Beşiği: A Church Dedicated to the Virgin Mary

Aytuğ ARSLAN

51-56

Abbâsi Devleti’ndeki Komutanların Siyasî ve İdarî Sahalarda Etkileri: Mûnisü’l-Muzaffr Örneği

İhsan ARSLAN

57-76

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin İcmâlü’l-Kelâm Adlı Mevlidi

Nazan ÂŞIK

77-91

Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir mi? Hatay Örneği

Ahmet  ATASOY - Emre ÖZŞAHİN

92-108

Kazak Türkçesiyle Yazılmış Olan Battalnâmelerin Tespiti ve Tınışlıkoğlu’nun Battalnâmesi Üzerine Bir İnceleme

Nurullah CİCİOĞLU

109-125

Western Effects and Responses in Ottoman Court Music Identity during the Areas of Selim III and Mahmut II

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

126-133

Symbiotic Interface between Literature, Culture and Language Learning

Gülşah TIKIZ - Feryal ÇUBUKÇU

134-143

Rönesans Aslında Bir  Reendülüsans mı?

Sefa DEREKÖY

144-160

Osmanlı Men’-i Müskirât Cemiyeti ve Men’-i Müskirât Kânunu

Cem DOĞAN

161-181

Elderly Widows and Poetry: Empirical Evidence from Rural Nigeria

Friday Asiazobor EBOIYEHI

182-198

Haydar Ergülen’in “Gözlüklü Şiir”ini Tahlil Denemesi

Ertan EROL - Halis Ahmet ÖZER

199-209

Protecting Social Order and Democracy in Macedonia A Case Study

Ismail FERT - Murat GÜNBEYİ

210-216

Fuzûlî Divanı'nda Gül

Hüseyin GÜFTA

217-239

Aşkın ve Sinemanın Kenti: Paris

Emet GÜREL - İrem ŞEKER - Simge SANER

240-266

Yusuf Kıssası ve Beyrek Hikâyesinde Gömlek Sembolizmi

Ahmet İÇLİ

267-274

Derviş Hasan Medhî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Menâkıb-ı Derviş Hâkî

Hasan KAYA

275-297

Yakındoğu’da Emanet Oyununda Gölge ile Yüzleşmek

Filiz KESKİN

298-304

Benjamin Disraeli: a Pseudo-Christian or a Loyal Jew? A Twofaced Jew or a Devoted Christian? Or a Judaeo-Christian?

Şahin KIZILTAŞ

305-314

Kur’ân Nükteleri Üzerine

Hikmet KOÇYİĞİT

315-326

Totolojik Limitten Genomik Paradoksa Evrim Teorisi

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

327-337

Supervisors and Cross Cultural Sensitivity: Not (always) as I do?

Miriam LEVINGER - Itzhak LANDER

338-348

Küreselleşme Sürecinde Hristiyanlık ve Hristiyanlığın Küreselleşmesi

Abdullah METİN

349-361

Tereke Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılda Gebze (Gekbuza) de Sosyal Hayata Dair Genel Bir Bakış

Rafet METİN

362-374

Two Options among Numerous Directions: Eurasianism on Moscow’s Terms or Regional Integration between Sovereign Neighbors in Central Asia

Halim NEZIHOGLU - Fatih Mehmet SAYIN

375-382

Edebiyat ve Sinemanın Aynasından Türk Burjuva/Küçük Burjuva Kimliği

Ü. Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ - F. E. GÖZE - G. IŞIK

383-402

Yoksul Aile Çocuklarının Okullaşma Sürecine Etki Eden Sosyolojik ve Okul Kaynaklı Değişkenler

Mehmet ÖZBAŞ - Müjdat AVCI

403-413

Şuarâ Tezkirelerine Göre Selanikli Divan Şairleri

Nurgül ÖZCAN

414-427

Bozoklu Osman Şâkir ve Şehdü Elfâz’ı

Ferudun Hakan ÖZKAN

428-462

Osmanlı’da Bir Kadın  Eğitim Gönüllüsü: Âdile Sultan

Tunca ÖZGİŞİ

463-469

Mevlana’nın Mesnevi Adlı Eserine Yer Alan Hikâyelerin Misafirperverlik Değerini Öğretmedeki Rolü

Yusuf  SANCAK - Yavuz TOPKAYA - Ufuk ŞİMŞEK

470-481

Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH’ler

Bayram SEVİNÇ

482-495

Mûsikînin Abdülbâki Nasır Dede Dîvânındaki Gölgeleri

Gülşen SEZEN

496-514

İlmî Seyahatler Perspektifinden Biyografik Metinlerdeki Prestij İmgelerine Genel Bir Bakış                                                        

Oğuzhan ŞAHİN

515-538

Avrupa’da Ortak Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Türk Birliği Sağlama Önerilerine Yansıması            

Nazik Müge TEKİN

539-560

Rebellion: Second Generation Bangladeshi Immigrants in Brick Lane by Monica Ali

A. Nejat TÖNGÜR

561-567

İşrâkî Felsefede Nefs (Ruh) Meselesi

Ali Kürşat TURGUT

568-579

Romanda Etkilenmenin Sınırları: Üç İstanbul ve Triumvira

Sevgül TÜRKMENOĞLU

580-587

Geleneksel Geniş Aileden Çekirdek aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din

Vehbi ÜNAL

588-601

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları

Hatice YALÇIN - Meltem Esma KORKMAZ

602-609

Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa'da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme

Sefer YAVUZ

610-623

Türk Kimliği’nin ‘‘Nev-Yunani’’ ve ‘‘Akdenizli’’ Formülasyonu: Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Emre YILDIRIM

624-642

Segmenter et Interpréter les Constituants de l’Enoncé Oral en Turc (Entre Prosodie et Enonciation)

Selim YILMAZ - Arsun URAS YILMAZ

643-655

Erzurumlu Osman Siraceddin’in Hayâl-i Bâl Adlı Mi’râciyesi

Ramazan EKİNCİ

656-688


 ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.