VOLUME: 6  ISSUE:28      FALL 2013

Cover      About the Journal     Contents

Iğdır Nahçıvan İlişkilerinde Önemli Geçiş Noktası Hasret Kapısı- Açılışı ve İki Ülke İlişkilerindeki Rolü

Cengiz ATLI

Dânişmendnâme’de Trabzon

Ergin AYAN

Türk Müzik Kültürünün Batı Müziği'ne Yansıması Üzerine Bir İnceleme

Zeynep BARUT

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Prososyal Davranış Eğilimleri Üzerine Nicel Bir İnceleme

Abdulkadir ÇEKİN

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Harran Ovası Tarımsal Yapısında Meydana Getirdiği Değişimlerin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi

Mehmet Ali ÇELİK - Ali Ekber GÜLERSOY

Gülten Dayıoğlu’nun “Fadiş ve Yeşil Kiraz” Romanlarında Yardımcı ve Engelleyici Eyleyenler

Şükran DİLİDÜZGÜN

A Swot Analysis on Sustainability of Festivals: The Case of International Troia Festial

Erol DURAN

Osmanlı Denizciliğinde Sened-i Bahri Uygulaması

İlhan EKİNCİ

İlanının 90. Yıldönümünde “Cumhuriyet”in Teşekkülü ve Kazanımları

Veysel ERGİN

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda Bıraktığı Tarihi Yapılar ve Kültürel Zenginliğin Bölge Turizmine Etkileri

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Cevdet AVCIKURT

“Yıkılupdur Bu Cihân” ve Altı Nazire

Hüseyin GÖNEL

Memlük Dönemi Müzehhibi Ebu Bekir’e Atf Edilen Tezyinat Üslubuna İlişkin Bir Değerlendirme

Gül GÜNEY

Quel Modèle Privilégier Pour Mieux Appréhender les Phénomènes Interlinguistiques : Analyse des Erreurs ou Analyse Contrastive?

Boniface IGBENEGHU

Venezuela’da Gerçekleşen Nisan 2002 Askeri Darbesinin Yazılı Basında Sunumu

Mehmet IŞIK - Şakir EŞİTTİ

Osmanlı Eğitim Sisteminde Disiplin: Darülhayr-i Âli Örneği

Hikmet Zeki KAPCI

Bir İçerik Analizi Örneği: Çalışma Hayatında Mobbing Olduğuna Kanaat Getiren Yargıtay Kararları

Hatice KARAKUŞ

Raza Kütüphanesi Türkçe El Yazma Eserler Kataloğu

Sedat KARDAŞ

A Psychoanalytic Approach  to the Novel of Nawal El Saadawi Titled Müzekkirat Tabibe

Yusuf KÖŞELİ

Masculinity in the African Diaspora

Paul Obiyo Mbanaso NJEMANZE

Edebî Eserlerden Uyarlanan Dizilerin Okumaya Etkisi

Alpaslan OKUR

Kur’ân Ekseninde Narsizm ve Din

İsa ÖZEL

Avrupa Birliği Vizyonuyla İkidillilik, Çokdillilik ve Eğitimi

Tilda SAYDI

KKTC’de Sendika Tarihi ve Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesindeki Yeri

Neriman SAYGILI - Kamil KANIPEK - İsmail BALIKÇIOĞLU

Finlandiya ve Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Yabancı Dil Öğretimi 

Ekrem SOLAK

İnsancıl Yaklaşım Açısından Reşat Nuri Güntekin’in Eserleri

Aykar SÖNMEZ

Güvenlik Sorunları ve Bağımsızlaşma Kıskacında Özbekistan - Rusya İlişkileri (1991-2013)

A. Sait SÖNMEZ

Tarihi Süreçte Bir Yerleşim Yerinin İsimleri: Konya-Bozkır Örneği

Hamit ŞAFAKCI

Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Tercümeleri Bağlamında Bir Meâl ve Bir Mütercim: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978) ve Kur’ân Çevirisi (Eleştirel Bir Yaklaşım)

Ercan ŞEN

Ege Bölgesinde Depremlerin Mekânsal Dağılımı: Jeoistatistiksel Yaklaşım

Şermin TAĞIL - Çağan ALEVKAYALI

Siyasi Tarihi Bağlamında Azerbaycan’da Din Eğitiminin Gelişimi

Kövser TAĞIYEV

Tarihi Romanlarda Değişen Bakış Açısı, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara’da

İlknur TATAR KIRILMIŞ

Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dağılışı (1997)

Kadir TEMURÇİN - Mustafa YAKAR

Determination of the K-Factor of Arable Land in Yavuzeli and Araban / Gaziantep Province

Erdihan TUNÇ - Ali ÖZKAN - Mehmet Ali ÇELIK

Migration to a Consumer Society: A Short Hıistory a Tractors in Ukrainian by Marina Lewycka

A. Nejat TÖNGÜR - Yıldıray ÇEVİK

Osmanlı Devleti’nin Emrinde Bir Sırp Despotu: Stefan Lazareviç

İlhan TÜRKMEN

Materyal Destekli Eğitsel Oyunların Sokakta Çalıştırılan Çocukların Türkçe Dil Bilgisi Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Esin YAĞMUR ŞAHİN

Üniversiteye Giriş Sıralaması ile Lisans Mezuniyet Sıralamasında Meydana Gelen Değişim

Bilal YORULMAZ


 ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA,  Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.