VOLUME: 7  ISSUE:30      YEAR: 2014

Cover      About the Journal     Contents

Toplum-Sanat ve İdeoloji Üçgeninde Toplumcu Gerçekçiliğin Edebiyat ve Siyaset İlişkisine Yaklaşımı

Soner AKPINAR

Yalnızlık ve Kişilerarası İletişim İlişkisi: Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma

Ahsen ARMAĞAN

Şeyhülislam Bir Şairde “Şarap” Kavramı: Şeyhülislam Yahyâ Bey’in “Disünler” Redifli Gazeli

Savaşkan Cem BAHADIR

Reading A Little Cloud Again: A Psychoanalytic Perspective

Mehmet Akif BALKAYA

Intolerance to Minorities and Anti-Gay Violence in Percival Everett’s Wounded

Aytemis DEPCİ - Bülent C. TANRITANIR

Hedonik Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Hasan Gökhan DOĞAN - Arslan Zafer GÜRLER - Derya AĞCADAĞ

The İmam Sosyolojik Bir Analiz

Erol ERKAN

Kültüriçi Bir Değerlendirme: Toplumsal Normlar Ekseninde “Müziksel Tercih”

İlhan ERSOY

Warum Macht Der Orf Keine Programme Für Die Fast Dreihunderttausend Menschen Mit Türkischem Migration Shintergrund in Österreİch?

Celal HAYIR

İlköğretim 6. Sınıf ve Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mekânsal Biliş ve Kronoloji Bilgilerinin Karşılaştırılması

Hasan IŞIK

Uluslararası İşletme Çalışanlarının Sahip Olması Gereken Niteliklerden Biri Olarak Kültürlerarası Yetkinlik

Fulden İNAL ZOREL

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Özgün Hale Getirme ve Kullanma Düzeylerine Yönelik Görüşleri

Abdullah KALKAN - Gülay BEDİR - Yasemin KALKAN

İzmir ve Ankara’da Yağış Paterni ile Kuzey Atlantik Salınımı (Nao) Arasındaki İlişki

Ahmet KARAKOÇ - Şermin TAĞIL

Bayezid (Ağrı) Vilayeti Sıhhî ve İçtimaî Coğrafyası

Faruk KAYA - Yakup KARATAŞ

Halkevleri Müze ve Sergi (Tarih) Şubesi’nin Faaliyetlerinde Halk Kültürünü Koruma Düşüncesi

Altuğ ORTAKCI

Prospective Efl Teachers’ Perceptıons of Listening Comprehension Problems in Turkey

Ekrem SOLAK - Fırat ALTAY

Yaşam Öyküsü ve Dilsel Öznellık: Toplumdilsel Göstergeler

Meryem ŞEN

Müzik Tercihinin Karmaşık Arka Planı

Onur ŞENEL

Amasya Kentinin Cumhuriyet Dönemi Mekânsal Gelişimi ve Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı

Eren ŞENOL

Orhan Pamuk’un Sözleri Bağlamında Medyada “Ermeni Soykırımı” Tartışmaları

Hakan TEMİZTÜRK - Salih SEYHAN

Dağın Öte Yüzü Üçlemesinde Değişen Anlatıcı Söylemleri

Reyhan TUTUMLU

Konya İli Geleneksel Kadın İç Giyimlerinin Giyim Kültürü Açısından İncelenmesi

Mine YAYLA - Miyase ÇAĞDAŞ

Procrastination And Future Discounting

H. Duygu YEŞİLKAYALI - Seda CAN - Hülya MUTLU 

Bediüzzaman Metafiziğinin Kavram ve Kuramları

Mustafa HOPAÇ

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.