Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 8    Sayı: 40   Yıl: 2015     ///    Volume: 8     Issue: 40    Year: 2015

 

 Language - Literature

 

 Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents  |

 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA BİR ÖRNEK: BALIKESİR PAMUKÇU ERFENE SOHBET TOPLANTILARI

Sagıp ATLI         

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013863

 

GÜZ TÜRKÜLERİ ŞİİRLERİNİN KELİME KADROSU

Sami BASKIN      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013866

 

HALKBİLİMİNDE SAHA ARAŞTIRMASI VE KÜLTÜRÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI KONUSUNDA PROBLEMLER VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ahmet DAĞLI      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013870

 

TÜRKİYE’DEKİ YAĞMUR TÖRENLERİNDE SUYA SAÇI SUNMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR  

Elif Şebnem DEMİRCİ   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013872

 

EINSCHÄTZUNGEN UND EINSTELLUNGEN TURKISCHER DAF-STUDENTEN ZU ‚DEUTSCHLAND‘ UND DEN  ‚DEUTSCHEN‘ 

Nihan DEMIRYAY     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013873

 

AN INNISKILLING FUSILIER AT GALLIPOLI

Mustafa GÜLLÜBAĞ      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013875

 

BİR YÜZLEŞME ÇAĞRISI: MICHAEL LONGLEY’NİN ŞİİRİNDE BABASININ SAVAŞ DENEYİMLERİ VE İRLANDA SORUNU

Mümin HAKKIOĞLU      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013877

 

THOMAS MANN’IN „KÜÇÜK BAY FRIEDEMANN“ ESERINDE DEKADANLIK

Süreyya İLKILIÇ      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013878

 

ALTAY DİLLERİNDE /T/ SESİ

M. Selda KARAŞLAR     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013880

 

UNUTULMUŞ BİR MÜNŞÎ, AKHİSARÎ ABDÜLKERÎM ÇELEBİ, MÜNŞEÂTI VE ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ EFENDİ'YE BAYRAM TEBRİĞİ VESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ MEKTUBU

Ahmet KILIÇ      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013881

 

DANIEL KEHLMANN’IN “SESLER: DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN” ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSAL DÜZLEM

Şenay KIRGIZ KARAK       

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013882

 

SEBK-İ HİNDÎ’DEKİ BEYİT YAPILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: RÛZ-NÂMECİ-ZÂDE ŞİNÂSÎ DÎVÂN’I 

Gülden SARI     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013884

 

HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ – MELAYÊ CİZÎRÎ KARŞILAŞTIRMASI (AŞK, GÜL, BÜLBÜL, RİNDE, ZÜHT VE DİNİ SEMBOLLER AÇISINDAN)  

Nesim SÖNMEZ        Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013886

 

LATİFE TEKİN’İN ROMANLARINDA ARKETİPSEL BİR MOTİF: YÜKSELİŞ DENEYİMİ

Servet TİKEN      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013888

 

MANZUM BİR SEFARETNAME: TANNANE KASİDESİ

Mehmet ÜNAL - Nurettin ÇALIŞKAN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013889

 

ARNAVUTLUK’TA TÜRKÇE KÖKENLİ SOYADLARI VE ANLAMSAL DEĞERLERİ  

Sadullah YILMAZ - Oğuz AKYÜZ   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013890

 

LA COMPRÉHENSION DES TEXTES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : QUELLES DIFFICULTÉS? 

Zühre YILMAZ GÜNGÖR      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013892

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ÜÇ ROMANINDA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ÜÇ KİŞİ

Semih ZEKA      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013893

 

ÜTOPİK BİR HİKÂYE: YURDA DÖNÜŞ

Tahir ZORKUL     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013895

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

 

Indexing & Abstracting

        

 

    

 

 
     
 

  

 

 


Search

(Author / Paper )