Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 8    Sayı: 40   Yıl: 2015     ///    Volume: 8     Issue: 40    Year: 2015

 

 Business - Economics - Public Administration - Communication 

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents  |

 

İŞLETMECİLİĞİN KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMASI VE REGÜLÂSYON 

Orhan ADIGÜZEL - Ufuk ÜNLÜ     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013938

 

TÜRK SİNEMASI’NDA MELODRAM: “SEVEN NE YAPMAZ” FİLMİ ÜZERİNDEN YEŞİLÇAM SİNEMASI’NDA MELODRAMIN KODLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Pelin AGOCUK       

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013939

 

ALTIN GETİRİLERİ DAĞILIMININ NEWCOMB-BENFORD KANUNU İLE TESTİ

Murat Engin AKKAŞ     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013940

 

FİNANSAL OKURYAZARLIK - FİNANSAL BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUM: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Aylin ALKAYA - İbrahim YAĞLI      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013941

 

PRISON TOURISM AS A FORM OF DARK TOURISM 

Sevinç ASLAN     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013942

 

CİNSİYET İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Hasan BARDAKÇI - Oğuzhan ÖZÇELİK - Serpil KILIÇ      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013944

 

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ

Yusuf BOZGEYİK  - Yunus YOLOĞLU     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013945

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YAVAŞ ŞEHİR (CİTTASLOW) ANLAYIŞI; RASYONEL İNSAN’IN  (HOMO ECONOMICUS) YENİDEN SORGULANMASI

Bülent DARICI      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013946

 

İŞE ALIM GÖRÜŞMELERİNDE ALDATMA DAVRANIŞININ GÖRÜŞMEYE GİREN VE GİRMEYEN KİŞİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Altan DOĞAN - Onur Hasan ÖZGÜN - Nil Selenay ERDEN     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013947

 

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL HAKLAR VE TÜRKİYE  

Naci DOĞAN      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013948

 

İŞVEREN MARKASI YÖNETİM SÜRECİNDE STRATEJİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gonca DOĞRU - Sinem YEYGEL ÇAKIR     

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013949

 

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST’TE BİR ARAŞTIRMA

Bahadır ERGÜN - Hatice DOĞUKANLI      

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013950

 

FİNANSAL PİYASALARDA BİLGİ ASİMETRİSİ KAYNAKLARI VE İÇERİDEKİ BİLGİ 

M. Fevzi ESEN    

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013951

 

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN NLP EĞİTİMİNİN ROLÜ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR VERİ ANALİZİ

Emel GÜNENÇ - Nevzat DEVEBAKAN - Onur DOĞAN   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013952

 

İMPARATORLUĞUN DAĞILIŞ DÖNEMİNDE SİNEMANIN BUGÜNKÜ TÜRKİYE TOPRAKLARINDA VAROLUŞ SERÜVENİ

Celal HAYIR  

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013953

 

AKILLI TELEFONLAR VE MARKA DEĞERİ ALGILARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emel KUŞKU ÖZDEMİR - Ebru B. GÜZELOĞLU   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013954

 

DISTRIBUTION OF MICRO-CREDITS USING CLUSTER ANALYSIS

Çiğdem ÖZARI - Zafer ÖZDEN - Esra DEMİR   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013955

 

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİYLE KAMERALARLA MÜCADELE ETMEK

Yavuz ÖZBARAN   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013956

 

TURİZMİN KAYIP HALKASI: “SOSYAL SERMAYE”

Serkan POLAT - Semra AKTAŞ POLAT    

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013957

 

SİNEMANIN OSMANLI’DA YAYGINLAŞMASINDA SİNEMA DERGİLERİNİN ROLÜ

Mustafa TEMEL   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013958

 

MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Murat TOKSARI - Gül SENİR   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013959

 

MODELS OF REGIONAL ASPECT AND DEVELOPMENT UNDERDEVELOPED REGIONS

Vanes TULUMOVIĆ   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013960

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKELENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ISPARTA VE BURDUR OSB ÖRNEĞİ

Hasan Hüseyin UZUNBACAK   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013961

 

BIG DATA SYSTEMS, BUSINESS INTELLIGENCE AND PUBLIC RELATIONS

Akan YANIK - Aylin GÖZTAŞ   

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013962

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

 

Indexing & Abstracting

        

 

    

 

 
     
 

 

 


Search

(Author / Paper )