Navigation


 


Cilt: 8  Sayı: 41 (Aralık 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

DİL-EDEBİYAT

BEHÇET NECATİGİL'İN "KORKU ÇİÇEKLERİ" ŞİİRİ VE BAUDELAİRE ETKİSİ

Memet ABUKAN   

ANADOLU GERÇEĞİNE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ BİR BAKIŞ: BARAK MUSLU MEZARLIĞI

Halil ADIYAMAN   

DİSTOPYA YAZINI VE AYDIN ÇIĞLIĞI: GEORGE ORWELL’İN BİN DOKUZ YÜZ SEKSENDÖRTROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Tülay AKKOYUN   

Türk Saz Şiirinde Erkek Şairlerin Bakış Açısıyla Kadın

Okan ALAY   

AFET ILGAZ’IN BİR ROMANI: ÇOCUKLAR DA SAVAŞTI

Yasemin ALPER   

16. VE 19. YÜZYILLARI ARASINDAKİ YABANCI SEYAHATNAMELERDE OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ KADIN ALGISI

Müzeyyen ALTUNBAY   

ÇOCUK KİTAPLARI ÇEVİRİLERİNİN ÇOCUĞUN DÜNYASINA VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ: MARTİNE Mİ AYŞEGÜL MÜ?

Sevinç ARI   

YA” İLE OLUŞTURULAN TÜMCE VE SORULARDA KARŞILAŞILAN KARMAŞA

Hülya AŞKIN BALCI   

EDEBİYAT – SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KÖFTE YAĞMURU İSİMLİ ANİMASYON FİLMİNE ARKETİPÇİ BİR YAKLAŞIM

Ömer Faruk ATEŞ - Saniye KÖKER   

BOSNALI SÂBİT’İN EDHEM Ü HÜMÂ MESNEVİSİNDE SOSYAL HAYATA DAİR UNSURLAR

Mehmet AVÇİN   

SARI UYGURCADAKİ MOĞOLCA ÖDÜNÇLEMELER

Özlem AYAZLI   

SEVDALİNKA VE TÜRKÜLERDE SEVGİLİ VE AŞK ALGISI

Sibel BAYRAM   

BETWEEN COMEDY AND CRUELTY: TIM CROUCH’S I, MALVOLIO

Ahmet Gökhan BİÇER - Mesut GÜNENÇ   

KIRGIZ ŞİİRİNDE “GELENEĞİN” KEŞFİ VE EGEMBERDİ ERMATOV

Muhammet Nurullah CİCİOĞLU   

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE VÜCUT VE ORGAN ADLARI

Cihan ÇAKMAK   

YÛNUS VE HÂFIZ İLE GOETHE VE NÜZHET ERMAN DÖRTGENİNDE EBUSSUÛD EFENDİ

Abdülkadir DAĞLAR   

ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFETÜ’L-İHVÂN VE HEDİYYETÜ’S-SIBYÂN

Kamil Ali GIYNAŞ   

OPHELIA AND GERTRUDE: VICTIMIZED WOMEN IN HAMLET

Mesut GÜNENÇ   

ARAP ŞİİRİNDE HİKMET ESİNTİLERİ

Muhammet Selim İPEK   

“GERÇEK” VE “HAKİKAT” SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE FELSEFİ VE DİLBİLİMSEL İNCELEME

Hasan İSİ   

FERÎDÜDDÎN-I ATTÂR’IN TEZKIRETÜ’L-EVLIYÂ’SININ TÜRKÇE TERCÜMELERI VE MÜTERCIMLERI

Nesibe  KABLANDER   

TÜRKÇEDE İSİM CÜMLESİ VE ALABİLDİĞİ ÖGELER ÜZERİNE

Fevzi KARADEMİR   

17. ASIR VE SONRASI DÎVÂN ŞÂİRLERİNİN BEYİTLERİNDE NEF’Î

İlyas KAYAOKAY   

AHLÂKÎ EĞİTİM REHBERİ OLARAK AZMÎ PİR MEHMED’İN ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN’İ

Fatih KOYUNCU   

NEVÂL ES-SA'DÂVÎ'NİNCENNÂT VE İBLÎS ADLI ROMANINDA POSTMODERN ÖĞELER

Yusuf KÖŞELİ   

ZEKİ ALİ’NİN TERCÜME-İ HAVÂSS-I BÜBERİYYE RİSALESİ

Zuhal KÜLTÜRAL - Aylin KOÇ   

LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVÎSİNDE TABÂBET UNSURLARI

M. Nurullah YURTTAŞ   

ÂŞIK EDEBİYATINDA İDEAL İNSAN TASAVVURU OLARAK “YİĞİT TİPİ”

Cafer ÖZDEMİR   

ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ DİLSEL DURUMUNUN EKSİKLİK KURAMI VE AYRILIK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Derya SARIŞIK   

DİVAN ŞİİRİNDE KARANFİL

Fatih SONA   

GÜNÜMÜZ ÂŞIKLARINDA “RÜYA VE BÂDE MOTİFİ”

Bekir ŞİŞMAN   

HÜSN Ü AŞK’IN TİYATRO METNİ OLARAK ALIMLANIŞI

Nilüfer TANÇ   

LATÎFÎ TEZKİRESİNDE OSMANLI SARAY HAYATININ VE SULTANLARIN TASVİRİ

Mehmet ÜNAL - Mehmet PEKTAŞ   

DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE BURÇLAR

Hafsanur YILDIRIM   

ÜLKER FIRTINASI’NI AŞK VE KURGU BAĞLAMINDA YENİDEN OKUMA

Ferda ZAMBAK   

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.