Navigation


 


Cilt: 8  Sayı: 41 (Aralık 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

EĞİTİM

PARTNER SAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ahmet AKIN - Erol UĞUR - Basri ÖZÇELİK   

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA DİZGELİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Serkan ASLAN - Hilal KAZU   

DİJİTAL SANAT BAĞLAMINDA DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE ENTEGRASYONU

ELİF AVCI   

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birsel AYBEK - Serkan ASLAN   

SPOKEN GRAMMAR IN L2 CLASSROOMS: ‘I MEAN’ IN THE CORPUS

Fatih BAYRAM   

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN KAPSAMLI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

Kemal BAYTEMİR - Mehmet GÜVEN   

SEÇİCİ DİNLEME YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

Emine Berrin BOSTANCI  Dilek CERAN  

ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTLERİNE DUYDUKLARI GÜVENİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AFYONKARAHİSAR İLİ UYGULAMASI

Cengiz CANTAŞ - Erkan KAVAS   

THE EFFECT OF KEEPING DIARY ABOUT THE SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASS ON STUDENT ACHIEVEMENT AND ATTITUDE

Ülkü ÇARDAK   

LE FRANÇAIS FONDAMENTAL ET LA STATISTIQUE LEXICALE ET L’UTILISATION DES MOTS FREQUENTS DANS LES MANUELS PREPARES POUR FLE

Eda ÇORBACIOĞLU GÖNEZER   

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKRO-ÖĞRETİM UYGULAMALARINA BAKIŞI

Nil DUBAN - Nuray KURTDEDE FİDAN   

ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİNÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Murat EKİCİ - Didem İNEL EKİCİ - Seyyit ALTUNIŞIK   

ETİK DEĞERLERE YATKINLIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

İbrahim KAYA   

TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Gamze KIRILMAZKAYA - Fikriye KIRBAĞ ZENGİN   

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Hakkı KONTAŞ - Tuncay TOPAL   

FACTORS AFFECTING CREDIT CARD OWNERSHIP OF STUDENTS   

Ebru ONURLUBAŞ - Neslihan YILMAZ - Selma KARABAŞ - Uğur TAŞKAN - Hasan Gökhan DOĞAN

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: ORDU İLİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE BİR UYGULAMA

Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ - Erdal MERİÇ - Ayşe MERİÇ   

ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Okan SARIGÖZ - Raziye DEMİRALAY   

EĞİTİMDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: “AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ”

Levent SONGUR   

İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STİLLERİ, SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Serhat SÜRAL   

MİKRODÜNYAYA YOLCULUK PROJESİNİN KATILIMCI ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Serpil UĞRAŞ - Neslihan ÜLTAY - Eser ÜLTAY - Hacer DURSUN  - Sultan ÜLGER - Şebnem ÜZMEZ - Ertuğrul KAYA   

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI FEN KAVRAMLARI HAKKINDAKİ KAVRAMSAL BİLGİLERİNİN KESİTSEL OLARAK İNCELENMESİ

Neslihan ÜLTAY - Eser ÜLTAY   

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşegül ULUTAŞ AVCU   

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma ÜNAL - Harun ER   

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNSANİ DEĞER DÜZEYLERİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Dilek YALIZ SOLMAZ   

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Dilek YALIZ SOLMAZ - Gülsün AYDIN   

 

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.