Navigation


 


Cilt: 8  Sayı: 41 (Aralık 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

 

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİN KALEYDOSKOPİK YAPISI: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

Gonca AKGÜN GÜNGÖR –  M. Faysal GÖKALP   

KONUT KREDİSİ MÜŞTERİLERİNİN KREDİ KULLANIM TUTARLARI VE KONUT SATIŞ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Yeşim ALİEFENDİOĞLU - Tuba ÇEVİK   

İSTİSMARCI YÖNETİM, İŞYERİ YALNIZLIĞI VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİLER: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Ferda ALPER AY   

TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE CO2 EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL KIRILMALI TESTLER İLE ANALİZİ

Melike ATAY POLAT   

HEMODİYALİZ BİRİMİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN HİZMET KALİTESİ ALGISI: EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ

Burcu BAYHAN - Nevzat DEVEBAKAN   

THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON BEFORE AND AFTER VISITING A DESTINATION: A RESEARCH IN GALLIPOLI PENINSULA

Buket BULUK - Bekir EŞİTTİ   

Öğrencilerin Banka Tercihi  Üzerine Bir Araştırma: Giresun Üniversitesi Örneği

İpek CEBECİ   

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞYERLERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER

İsmail ÇALIK - Oral DEMİR   

MAĞAZA ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

H. İlker ÇARIKÇI - Mehmet ÖZMEN   

TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ANALİZİ

Özgür Hakan ÇAVUŞ - Gülşah AKKUŞ   

HASTANE TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Mesut ÇİMEN - Esra ÇİZMECİ - Serkan DENİZ - Beyza ERKOÇ   

VİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEKİ YÖNETİCİ KADINLARIN “SİVİL TOPLUMDA KADIN VE KADIN YÖNETİCİLİK SORUNLARI” NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İRDELENMESİ

Hülya ERBABA   

FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN VE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSİ TURİZM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mehmet Levent ERDAŞ   

TMS 41 ÇERÇEVESİNDE TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA ÖNERİLER

Ahmet İÇÖZ   

TÜRKİYEDEKİ KALKINMA BANKALARININ SERMAYE YETERLİLİK RASYOLARININ MARKOV ZİNCİRLERİ YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

İlhami KARAHANOĞLU   

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FISHER HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: 2002-2014 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR AMPİRİK ANALİZ

Bilge KÖKSEL - Mehmet Akif DESTEK   

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET HATALARI, TELAFİ YÖNTEMLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ (GAZİANTEP ÖRNEĞİ)

Atınç OLCAY - Yakup Kemal ÖZEKİCİ   

İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Pelin ÖZGEN - Güneş ŞİMŞEK   

ADLİYE PERSONELİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “KONYA İLİ ÖRNEĞİ”

Levent SONGUR   

YÖNETİCİLERİN KİŞİSEL İMAJ VE KURUMSAL İMAJ ALGILAMALARI: BİR ARAŞTIRMA

Sevtap SARIOĞLU UĞUR - Uğur UĞUR   

ÇİN’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Dilek ŞAHİN   

USING CASE METHODS IN THE STUDY OF GREEN MARKETING STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs): A PROSPECTIVE CASE STUDY DESIGN FOR SMEs IN A NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRY, TURKEY

Mertcan TAŞÇIOĞLU   

SİBER UZAMA YÖNELİK GÜVENLİKÇİ SÖYLEMİN İNŞASI: SONY PICTURES’A YÖNELİK SİBER SALDIRI HABERLERİNİN ANALİZİ

Sevda ÜNAL   

 

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.