Navigation


 


Cilt: 8  Sayı: 41   (Aralık 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARI

Bilge BAKIR AYĞAR - Mehmet GÜNDOĞDU - Hakan AYĞAR   

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA FOTOĞRAF, YER/MEKÂN BİLDİRİM PAYLAŞIMLARI VE MAHREMİYET: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Ebru ÇETİN   

BRAUDEL’İ TARİHSEL SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA OKUMAK

Berna FİLDİŞ   

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN YORDAYICISI OLARAK BENLİK KURGUSU

Ayhan GÜNDAŞ - Recep KOÇAK   

SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI VE SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRM

Cemile Zehra KÖROĞLU - Muhammet Ali KÖROĞLU   

MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ VE YAŞLILIK ÜZERİNE: KENTLEŞME VE YAŞLILIK OLGUSU                                                       

Cemile Zehra KÖROĞLU - Muhammet Ali KÖROĞLU   

ÇOCUKLUK YAŞANTILARI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abdullah MANAP   

PERCEPTION OF BEAUTY AND FASHIION AMONG YOUNG ADULT WOMEN IN THE CONTEXT OF CONSUMER CULTURE

Özlem ÖZDEMİR   

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Emel ÖZTÜRK TURGUT - Ayşegül YÜKSEL - Esra ENGİN   

GRUP REHBERLİĞİNİN ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ  ANNELERİN İYİMSERLİK DÜZEYİNİ ARTIRMAYA ETKİSİ

Esat ŞANLI - Seher BALCI ÇELİK   

 

 


TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.