Navigation


 


Cilt: 8  Sayı: 41 (Aralık 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

 

İNKILÂPLAR DEVRİNDE BİR MİLLÎ MESELE: BEYNELMİLEL GÜZELLİK MÜSABAKASI

Mustafa ARIKAN   

XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ÇEMİŞGEZEK VE KÖYLERİNİN MÜSLÜMAN NÜFUSU

Uysal DIVRAK   

İNGİLİZ YÖNETİMİNDE KIBRIS TÜRKLERİ VE ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAKIŞLARI                                   

Fahriye EMGİLİ   

TÜRKİYE’DE EKONOMİK ELİT DAVRANIŞLARI VE BİR EKONOMİK SEÇKİNLER ÖRGÜTÜ OLARAK TÜSİAD

Arda ERCAN - Bilge ERCAN   

AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASI VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI İLİŞKİSİ

Bilge ERCAN - Arda ERCAN   

CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN EĞİTİMİNDE BİR ATILIM: URFA KIZ ENSTİTÜSÜ

Gülşah ESER - Abdullah ORAK   

KAĞITHANE’DEN SOFYA’YA 17. YÜZYIL OSMANLI İNSANININ EĞLENCE DURAKLARI: EVLİYA ÇELEBİ’DEN NOTLAR

Musa GÜMÜŞ   

ALTHUSSER VE MARKS’IN İDEOLOJİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pınar GÜRÇINAR   

MANASTIR ŞEHRİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1482-1615)

Nurullah KARTA   

INTERACTION OF ETHNO-CULTURAL COMPONENTS AND SOCIALIZATION DYNAMICS AT MODERN STATES EMERGENCE IN THE MIDDLE EAST

Mehmet Hişyar KORKUSUZ - Ersoy KUTLUK    

MOĞOL İSTİLASININ GÜNEY KAFKASYA ŞEHİRLERİ ÜZERİNDE İDARÎ VE İKTİSADÎ ETKİLERİ

Bayram Arif KÖSE   

HALKEVLERİNİN KAPATILMASININ TÜRK BASININA YANSIMALARI

Ömer OBUZ   

İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE AVCILIĞIN TEMELLERİ VE İKTİSADİ, ASKERİ, DİNİ DEĞERİ

İbrahim ONAY   

TÜRKİYE’DE SİYASAL LİBERALİZMİN NİRENGİ NOKTASI: TURGUT ÖZAL VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN HÜKÜMET ETME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Pınar ÖZDEN CANKARA - Yunus Emre AYSEL   

ADANA TÜRK OCAĞI VE FAALİYETLERİ (1923-1931)

Mehmet PINAR   

ANADOLU’DA MOĞOL-İLHANLI OTORİTESİNİ SARSAN BİR GELİŞME: SÜLEMİŞ İSYANI

Ahmet SAĞLAM   

İLHANLI DEVLETİ’NDE KERAİT BİR AİLE: ALİNAK NOYAN VE EMİR KURMİŞİ

Ömer SUBAŞI

BULGAR KOMÜNİST PARTİSİ VE BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE YÖNELİK ASİMİLASYON POLİTİKASI

Nuri Ali TAHİR   

1249 (1834) TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE AKŞEHİR KAZASINA TABİ ORTACA KARYESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

Seyit TAŞER   

TÜRK DÜNYASINDA KÜLTÜR, SOSYAL DAYANIŞMA VE BİRLİK KÖPRÜSÜ OLARAK AHİLİK TEŞKİLATI VE BU BAĞLAMDA TÜRK DEVLETLERİNE ÖNERİLER

Abdullah TURAN - Kudret Safa GÜMÜŞ   

ÇARLIK DÖNEMİNDE RUSLARIN SİBİRYA ARAŞTIRMALARI

Fatih ÜNAL   

OSMANLI AMERİKA İLİŞKİLERİNDE BİR KRİZİN ANALİZİ: ANNA MELTON HADİSESİ

Fikrettin YAVUZ   

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.