Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

SPOR TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE ETKİLERİ KONUSUNDA YÖNETİCİLERİN BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adnan AKIN - Aliye AKIN - Hüseyin ÖZTÜRK

GAZİPAŞA’NIN TARIM TURİZMİ (AGROTURİZM) POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SWOT ANALİZİ

Nuran AKŞİT AŞIK

SOSYAL NÜFUZ KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ HRİSTİYAN MÜZİĞİ VE PROTESTAN KÜLTÜREL KİMLİĞİ

Uğur ASLAN - İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

TÜKETİCİLERİN YÖRESEL RESTORANLARI TERCİH ETME NEDENLERİ VE KARADENİZ MUTFAĞI ÖRNEĞİ

Menekşe CÖMERT - Esra ÖZATA

A’WOT ANALİZİ TEKNİĞİ İLE TURİZM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU - Nevin AKPINAR

SANAL YAŞAMLAR VE BİLGİSAYAR OYUNLARINDA PAZARLANAN ŞİDDET

Sinem GÜDÜM

21. YÜZYILDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU

Bekir GÜZEL

YÖRESEL YEMEKLERİN BROŞÜRLERDE TANITIM UNSURU OLARAK KULLANILMASININ ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gencay SAATCI - Özge GÜDÜ DEMİRBULAT

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN TANITIMINDA DÜZENLENEN TURİZM FAALİYETLERİNİN İŞLETMELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümit SORMAZ

SPOR KULÜPLERİ İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖLÇEĞİNİN (KSSÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Uğur SÖNMEZOĞLU - Dilşad ÇOKNAZ - Ercan POLAT

MOBİL PAZARLAMA VE TURİZMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

Özlem SÜRÜCÜ – Ali Turan BAYRAM

TURİSTLERİN ŞİKAYET DAVRANIŞLARI VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİ FARKLILIKLARI

Seda ŞAHİN - Esra CESUR

İSLAMİ TURİZM KONSEPTİNDE HİZMET VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ömer Akgün TEKİN - Esra YILMAZ

KEDİ FRİTZ ÇİZGİ KARAKTERİ ÜZERİNDEN 1960’LAR AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SANAT ORTAMINDA HİPPİ HAREKETİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI

Bahadır UÇAN

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.