Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

SİNOP YERLİ AĞIZLARINI BELİRLEYEN GENEL ÖZELLİKLER

Ergün ACAR

TÜRK HALKBİLİMİNİN GELİŞİMİ BAĞLAMINDA DERGİCİLİK FAALİYETLERİ

Serdar ALIÇ

EDEBİYAT BİLİMİ KURAMLARININ GELİŞİMİNDE ‘LINGUISTIC TURN’ OLGUSU

Cüneyt ARSLAN

“COMMON GROUND” TERİMİNE “ORTAK ZEMİN BİLGİSİ” ÖNERİSİ VE ÇEVİRİ EYLEMİ İLİŞKİSİ

Gülfidan AYTAŞ - Şaban KÖKTÜRK - Mehmet Cem ODACIOĞLU

TÜRK EDEBİYATINA YANSIYAN YÖNLERİYLE TÜRK SAVAŞ TARİHİNİN KARA BİR SAYFASI: BALKAN SAVAŞLARI

Tayfun BARIŞ

ANDRE GIDE’NİN “ISABELLE” ADLI ROMANINDA ROMANESKİN İRONİSİ

Fuat BOYACIOĞLU

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İYELİK EKLERİNİN KELİME TÜRETME İŞLEVİ

Şahap BULAK

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE BULUNAN DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNE AİT SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ

Cihan ÇAKMAK

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ‘ÇİLE’ ADLI ŞİİRİ VE ÇÖZÜMLEMESİ

Adem ÇALIŞKAN

MESNEVİ VE HALK HİKAYELERİNİN YAPI(ZAMAN, MEKAN, KİŞİ) VE MOTİF AÇISINDAN MUKAYESESİ

Nebi ÇELİK

ÇEVİRİDE KÜLTÜREL AKTARIM SORUNU: KARAMAZOV KARDEŞLER ÖRNEĞİ

F. Jale Gül ÇORUK - Saadet BÜYÜK GÜLER - Yalçın KAYALI

TÜRKÇE-FARSÇA MANZUM SÖZLÜKLERDEN TUHFE-İ ŞEMSÎ

Mesut Bayram DÜZENLİ - Muhittin TURAN

THE STRUGGLE BETWEEN IDEOLOGY AND IDENTITY IN ORWEL'S 1984 AND PAMUK'S SNOW

Betül ENSARİ

TÜRKÇEDE KISALTMALAR VE BU ALANDAKİ ÇALIŞMALAR

Mustafa ERKAN

SANAL OYUNLARIN GÖSTERGEBİLİMİNE DOĞRU

Bilgin GÜNGÖR

BÛSÎRÎ’NİN ZUHRU’L-ME‘ÂD FÎ VEZNİ BÂNET SU‘ÂD ADLI KASİDESİ VE ABDÜLBÂKÎ B. AHMED’İN BU ESERE YAPTIĞI MANZUM TERCÜME

Mustafa IRMAK

DOSTOYEVSKİ’NİN İLK ROMANI İNSANCIKLAR VE MAKAR DEVUŞKİN FİGÜRÜ ÜZERİNDEN KÜÇÜK İNSAN ÇÖZÜMLEMESİ

Hüseyin KANDEMİR

ZUM KULTURELLEN, SPRACHLICHEN UND HISTORISCHEN ASPEKT DER ENTWICKLUNGEN DER DEUTSCHEN UND TURKISCHEN REDEWENDUNGEN REDEWENDUNGEN MIT AUGE IM DEUTSCHEN UND TURKISCHEN

İmran KARABAĞ

MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNE HÜKMEDEN “NESİR DİLİ”

Servet KARÇIĞA

‘YILAN KADIN’ SÖYLENİNİN ALMAN VE TÜRK YAZININDAKİ KİMİ İZDÜŞÜMLERİ

Birkan KARGI

UYGUR ŞAİR MEMTİLİ TEVFİK EFENDİ’NİN ÖĞRETİLERİ ÜZERİNE

Raile Abdülvahit KAŞGARLI

KURMACA VE GERÇEKLİK BAĞLAMINDA MASAL-MODERN ANLATI İLİŞKİSİ

İsmail KEKEÇ

EŞİKTEKİ MÜCADELE: ANADOLU DÜĞÜNLERİNDE KAYNANA-KAYNATA GÜREŞİ

Adem KOÇ

EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KÖFTE YAĞMURU FİLMİNİN YENİDEN YAZMAK VE METİNLERARASILIK YÖNTEMİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ

Saniye KÖKER - Ömer Faruk ATEŞ

NİL’E KARŞI (NAZIR) DERİN BİR İÇ ÇEKİŞ: MEHMET AKİF ERSOY

Esra KÜRÜM

MUALLİM NACİ’NİN TENKİT ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özge ÖZBAY

TASAVVUFA DAİR BİR ESER: FÜTÛH-NÂME

Ferudun Hakan ÖZKAN

19. YÜZYILDA MISIR’DA YAZILMIŞ TÜRKÇE-FARSÇA DİL ÖĞRETİMİ KİTABINDAKİ TÜRK ATASÖZLERİ

Nuran ÖZTÜRK

NEDİM VE ORHAN VELİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR OKUMA -İFADE ARAYIŞI ÜZERİNE POETİK NOTLAR-

Bülent SAYAK

GÜLŞEN-İ VAHDET’TE SEYR U SÜLÛK ALEGORİSİ OLARAK YÜZ

Nilüfer TANÇ

THE USE OF CAMERA-EYE TECHNIQUE IN THE THREE SOLDIERS AND MANHATTAN TRANSFER

Bülent Cercis TANRITANIR

AYRILIĞIN MISRALARA DÖKÜLMÜŞ HÂLİ: ÂRİF NİHAT ASYA'NIN MERSİYELERİ

Mehmet TAT

FERİT EDGÜ’NÜN “IŞIK” ADLI KÜÇÜREK ÖYKÜSÜNDE VAROLUŞSAL UYANIŞIN KENDİLİĞE ÇAĞRISI

Ferhat UZUNKAYA

MESNEVÎNİN YEDİNCİ CİLDİNİN SIHHATİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TESPİTLER

Mehmet ÜNAL

KİRAN DESAİ’NİN KAYBIN TÜRKÜSÜ’NDE HÜZÜN

Fırat YILDIZ

MERZİFON’UN KÜLTÜREL MİRASI: MERZİFON TÜRKÜLERİ

Haluk YÜCEL

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.