Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

SESLENDİRME DESTEKLİ ANİMASYONLAŞTIRMA PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE HİKÂYE UYGULAMASI

Mustafa Ali AKCA - Necmi AYTAN -  Süleyman ÜNLÜ

THE EXAMINATION OF ALTERNATIVE MODEL RELATED PARTICIPATION RIGHT OF CHILDREN

Tuğçe AKYOL - M. ÖZTÜRK - F. B. ŞENOL - N. H.KARACA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİYAT KLASİKLERİNİ OKUMA EĞİLİMLERİNDE SİNEMA/DİZİ FİLM UYARLAMALARININ ETKİSİ

Sibel BULUT

TEKNOLOJİNİN GÖRSEL SANATLAR VE SANAT EĞİTİMİNE KATKISI

Ahmet DOLUNAY

OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Necla DÖNMEZ USTA - Ebru TURAN GÜNTEPE

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DERS ARAŞTIRMASI MODELİ VE TÜRKİYE’DE HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Rafet GÜNAY - Banu YÜCEL-TOY - Elif BAHADIR

ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ORTACA ÖRNEĞİ

Arzu GÜRDOĞAN

ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE DUYGUSAL ZEKAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Meral GÜVEN - Funda ÇIRAY ÖZKARA

THE AWARENESS OF 8TH GRADERS TOWARDS PARTICULAR  GENRES OF FAIRYTALE AND STORY

Esra LÜLE MERT

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN GRAFİK HAZIRLAMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ

Şahin ORUÇ - Halil TOKCAN - İsmail Hakan AKGÜN

BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYE UYARLANMIŞ TEST UYGULAMASINA VE KAĞIT-KALEM TESTİNE KATILAN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Durmuş ÖZBAŞI

KONSERVATUVARLARIN ORKESTRA DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ruken ÖZTOPALAN - Esin UÇAL CANAKAY

ANNE BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İLE ETKİLEŞİMLERİNDE OYUNUN YERİ

Arzu ÖZYÜREK - Sevim GÜRLEYİK

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN TRANSAKSİYONEL ANALİZ KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hüseyin TAŞ - Abdullah DAĞTAŞ

MÜZİK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Elif TEKİN GÜRGEN

PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETERLİĞİ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, KAYGI DÜZEYLERİ VE GEÇMİŞ EĞİTİM YAŞANTILARI

Faruk Caner YAM - Tahsin İLHAN

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.