Navigatio


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

BİR SİYASAL İLETİŞİM YÖNTEMİ OLAN SİYASAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL OLARAK ANALİZİ "AK PARTİ/CHP/MHP ÖRNEĞİ

Merve AKGÜL

TÜRKİYE’DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

İbrahim AKKAŞ - Musa ÖZTÜRK

Kentsel Kesimde Kamulaştırılan Taşınmazların Değerleme İşlemleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Hasankeyf İlçesi Örneği

Yeşim Aliefendioğlu

BİREYLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Erkan ARI - Zeki YILDIZ

YEREL POLİTİKACILARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ GÜNLÜK SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Şerif ARSLAN

TÜKETİCİLERİN ÇOKLU ZEKÂ YAPILARINA GÖRE PERAKENDE MAĞAZALAR İLE İLGİLİ DUYGUSAL VE RASYONEL BEKLENTİLERİNDEKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

Yeliz BAŞ - Filiz DURSUN - Semih OKUTAN

LOJİSTİK, TEDARİK ZİNCİRİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ İÇİNDE SEKTÖR REKABET ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR - Raziye YILMAZER

YERELDE ÖTEKİ OLMAK: SURİYELİ SIĞINMACILARIN TRABZON YEREL GAZETELERİNDE SÖYLEMSEL TEMSİLİ

Yavuz BAYRAM

İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Esra B. BULGURCU GÜREL - A.Ender ALTUNOĞLU

CAPACITY OF THE ENERGY SOURCES TO STEER GLOBAL POLICY AND TURKEY’S ENERGY STRATEGY

Yavuz CANKARA

TÜRKİYE ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRME

Nermin ÇELİK

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DEKİ KOBİ’LERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALGISI

Yeter Demir USLU - Hanife TÜRKMENOĞLU

SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNOVASYON ARACI OLARAK ALTI SİGMA

Serkan DENİZ - Mesut ÇİMEN

GÖRSEL İLETİŞİMDE İNFOGRAFİK

Salih DENLİ

SAKİN KENT HAREKETİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Onur DONAT - Pınar Savaş YAVUZÇEHRE

KBRN TERÖRİZMİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ

Ali EKŞİ

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ RİSK ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ETKİSİ

Haluk ERDEM

REHA ERDEM FİLMLERİNDE “ERKEKLİK” ARKETİPLERİNİN YENİDEN ÜRETİMİ

İlknur GÜRSES - Rifat BECERİKLİ

ÇEVRE MALİYETLERİ MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI

Ahmet İÇÖZ - Yavuz KILINÇ

İŞ ETİĞİNİN YENİ KURALLARINDAN BİRİ OLARAK ÇALIŞANLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Fulden İNAL ZOREL

BEHAVIORAL LEARNING THEORIES AND A REVIEW FOR POLICE BASIC TRAINING

 Hakan İNANKUL

ÖRGÜTSEL MUHALEFET VE İŞE YABANCILAŞMANIN DUYGUSAL TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNİN ANFIS MODEL İLE İNCELENMESİ

Mustafa KESEN - Hakan PABUÇCU

OECD ÜLKELERİNDE PETROL TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Hayrettin KESGİNGÖZ

2013 VENEZUELA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE SOSYAL MEDYADA KULLANILAN SEÇİM GÖRSELLERİ “CHAVEZCİ MADURO İMGESİNİN YARATIMI”

Yasemin KILINÇARSLAN

TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERİN SİYASAL GÜNDEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Sena KÖSEDAĞ

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA HAFTANIN GÜNÜ VE OCAK AYI ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (VİOB AND BİST)

Çiğdem ÖZARI - Kemal Kağan TURAN

TURİST DENEYİMLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI MARKA DEĞERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sadık SERÇEK - Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

NEOLİBERAL KRİZLER ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uğur SEVİM - Selçuk BALI

TÜRKİYE’DE SANAYİ POLİTİKALARI VE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ: PLANLI KALKINMA DÖNEMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Onur SUNGUR - Hidayet ÜNLÜ

RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION, ECONOMIC GROWTH AND TRADE OPENNESS IN TURKEY

Ercan ŞAHBUDAK - Dilek ŞAHİN

THE EXPORT-LED GROWTH: A CASE STUDY OF CHINA

Dilek ŞAHİN

ÇALIŞANLARA STRES YÖNETİMİ BECERİSİ KAZANDIRILMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

Mehmet Ali TEKİNER - Bekir TAVAS

PERFORMANS, İŞ TATMİNİ VE İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ - Mustafa SEÇKİN - Kemal YAMAN - Işıl TÜRK -Semiha ASLAN

ÜLKELERİN ÇEVRİMİÇİ OLMA HAZIRLIK DÜZEYİNİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ, YOLSUZLUK, CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE ÇALIŞAN HAKLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Ufuk TÜREN

VERİ TABANLI PAZARLAMANIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI YARARLAR: VERİ TABANI KULLANAN KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet UYAR

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FUTBOL KULÜPLERİNİN KONSOLİDE BİLANÇOLARINA BENFORD YASASININ UYGUNLANMASI

Aydın UYAR - Mustafa Talha UZUNER

SÜREKLİ KAYGI İLE ATILGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yasin UZUNTARLA - Uğur UĞRAK - Necmettin CİHANGİROĞLU

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL DESTEĞİN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞİŞKEN ROLÜ

Banu S. ÜNSAL AKBIYIK

LİDERLİK TİPLERİ: KAMU VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRILMALI BİR ARAŞTIRMA

Ayse Esmeray YOĞUN - Ökkeş Galip GÖL

ANALYZING COLLABORATIVE MARKETING NETWORKS FROM HOSPITALITY BUSINESS’ PERSPECTIVES

Deniz YÜNCÜ - Hilmi Rafet YÜNCÜ

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.