Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İLAHİYAT

THEOLOGY

 

ERZURUMLU HÂCE MUHAMMED LUTFÎ’NİN (1868/1956) “HÜLÂSATU’L-HAKÂYIK” İSİMLİ ESERİNDE ÂYET VE HADİS KULLANIMI

Osman BİLGEN

GIDA KATKI MADDELERİNDE HELÂLLİK VE HARAMLIK ÖLÇÜLERİ

Mustafa BORAN

KLASİK İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜNDE “SUÇ” 

Nazım BÜYÜKBAŞ

LAʻLÎZÂDE ABDÜLBÂKÎ’NİN MEBDE’ VE MEÂD İSİMLİ ESERİNDE TASAVVUF ANLAYIŞI

Büşra ÇAKMAKTAŞ

DİĞER İNANÇ SİSTEMLERİNDE VE İSLÂMDA ORUÇ (KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ)

Recep DEMİR

KUR’ÂN-I KERÎM’DE İLÂHÎ CEZADAN KORUMA HUSUSUNDA MÜMİNİN ÂİLESİNE KARŞI SORUMLULUĞU

Cumhur DEMİREL

ATATÜRK’ÜN DİN VE DİN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ TUTUMU

Muzaffer DENİZ

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ İLE DİN EĞİTİMİNİN BİREYİN SOSYOLOJİK SORUNLARINA YAKLAŞIMI

Mahmut DÜNDAR

KURTUBALI MUTASAVVIF ABDÜLCELÎL EL-KASRÎ (Ö. 608/1211)VE MÜTEŞÂBİH HADİSLERE DAİR ŞERHU MÜŞKİLİ’L-HÂDÎS ADLI ESERİ

Mahmud Esad ERKAYA

FÂTIR SÛRESİ 28’İNCİ ÂYET BAĞLAMINDA ÂLİMLERİN HAŞYETİ

Zeki HALİS

MEVLANA’NIN DÜŞÜNCESİNDE AYDINLATAN VE TEKAMÜL ETTİREN NAMAZ

Musa KAVAL

AN OVERVIEW ON THE BIBLIOGRAPHY OF TURKISH ACADEMIC SIRAH LITERATURE (1923-2015)

Salih KESGİN

MEVLÂNÂ (672/1273)’NIN MESNEVÎ’SİNDE GEMİ METAFORU

Bekir KÖLE

HACDA KARŞILAŞILAN BİR PROBLEM: MÜZDELİFE VAKFESİNİN ZAMANLAMASI

Ali KUMAŞ

İSLAM İTİKADI AÇISINDAN "DİNLER ARASI DİYALOG"UN ELEŞTİRİSİ

Ali Yıldız MUSAHAN

FIKIHTA BİR ANLATIM YÖNTEMİ OLARAK LUGAZ

Hüseyin OKUR

DİNİ CEMAATLERİN ÜYE KAZANMA STRATEJİLERİ BEYİN YIKAMA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?: KULLANDIKLARI TEOLOJİK ARGÜMANLAR ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR OKUMA

Faruk SANCAR

PERCEPTION OF PARENTS IN JUDAISM

Mustafa YİĞİTOĞLU

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.