Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ - COĞRAFYA

ART HISTORY - ARCHAELOGY - GEOGRAPHY

 

 

TWO QUEENS IN THE ANATOLIA OF THE 2ND CENTURY BC: NYSA FROM KAPPADOKIA AND LAODIKE FROM PONTOS

Babür Mehmet AKARSU

TÜRK SÜSLEME MOTİFLERİNDEN “HATAİ” MOTİFİNİN İNCELENMESİ VE YAZMA ESER CİLTLERİNDE BULUNAN “HATAİ ŞEMSELER”

Ebru ALPARSLAN

SANATI HALK İNANÇLARI VE MENKIBELERİ ÜZERİNDEN YENİDEN KURMAK: BEKTAŞÎ SANATI VE EHLİLEŞTİRİLEN EJDERHA MOTİFİ

Hamit ARBAŞ

CEYHAN NEHRİ ESKİ VE YENİ AĞZINDA SON 70 YILDAKİ KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ

Murat ATAOL

MANAV DERESİ HAVZASI’NIN (BİNGÖL) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ

Vedat AVCİ

YENİLİKÇİLİK VE TEKNOCOĞRAFYA İLİŞKİSİ

Fatih AYDIN - Muhammed ORAL

AN EXAMPLE OF ANATOLIAN SELJUG'S MULTI-SUPPORTED MOSQUES: SIVRIHISAR GREAT MOSQUE AND ITS STRUCTURAL PROPERTIES

Hasan AYDIN - Z. Sevgen PERKER

MELENDİZ ÇAYI’NIN HİDROĞRAFİK ÖZELLİKLERİ

Halil Mesut BAYLAK

REKREASYONEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR YAYLACILIK SAHASI: GÜMELİ YAYLALARI

Şaban ÇELİKOĞLU - Evren ATIŞ

İNEGÖL YÖRESİNDEN TANINMAYAN ÜÇ HAMAM

Mustafa ÇETİNASLAN

KÜLTEPE’DEN İKİ YENİ PROSOPOGRAFİK MEKTUP: BİR ANNENİN OĞLUNU EVLENDİRME ÇABASI

Hakan EROL

FETHİYE ALAÇUL DOKUMALARI

Sema ETİKAN - Filiz Nurhan ÖLMEZ

NİĞDE MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR DİUM (DEKAPOLİS) SİKKESİ VE IUPPİTER HELİOPOLİTES KÜLTÜ

Meral HAKMAN

CBS VE UA TEKNİKLERİYLE TÜRKİYE’NİN BAŞLICA DELTALARININ MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kemalettin ŞAHİN - Harun Reşit BAĞCI

GEÇMİŞTEN BUGÜNE KİMLİK GÖSTERGESİ OLARAK SANAT

Suzan TEPE YILMAZ

ARKEOLOJİK VERİLER VE MÜZE BULUNTULARI IŞIĞINDA URARTU MADENİ BİLEZİKLERİ

Davut YİĞİTPAŞA

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.