Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ -FELSEFE

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

 

YAŞLILIK OLGUSU ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Muammer AK

ÇEVRİMİÇİ TOPLUM VE SANAL SOSYALİTELER: SOSYAL MEDYA VE ÖZGÜR DİJİTAL DÜNYANIN YENİ ESARETLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

Cahit BAĞCI

AİLE LİDERLİK YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ (ALYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nuri BALOĞLU - Meryem Berrin BULUT

AVRUPA GENÇLİK POLİTİKALARI VE GÖNÜLLÜLÜK

Harun CEYLAN

RUH SAĞLIĞI ALANINDA KANITA DAYALI SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Esra ÇALIK VAR - Esra KILIÇ CEYHAN

ANAERKİL TOPLUMUN SONU

Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN

GÖÇ, STRATEJİ VE TAKTİK: SURİYELİ SIĞINMACILARIN GÜNDELİK HAYAT DENEYİMLERİ

A. Çağlar DENİZ - A. Banu HÜLÜR - Yusuf EKİNCİ

ZİHİN KONTROL YÖNTEMLERİ

Pelin DİMDİK EMEKSİZ

YALNIZLIK KAVRAMI VE SAĞLIKLI YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖZDEN GEÇİRME

Esra ENGİN - Merve UĞURYOL - Elif Deniz KAÇMAZ                       

YENİ BİR GÖÇ TÜRÜ OLARAK ÖĞRENCİ GÖÇÜ, KİMLİK VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

İsmail GÜLLÜ

GENELLEYİCİ REFLEKSİYONA KARŞI TARİHSEL BİLİNCİN OLUŞUMU

Yakup KAHRAMAN

İHTİLALCİ TERÖRİZM

Vedat KARĞIN

ÇOCUĞUN DİNSEL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNİN AİLE KURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Pelin ÖNDER EROL - Belgin ARSLAN CANSEVER

ÜST GELİR GRUBUNUN SOSYO – MEKANSAL AYRIŞIMI, “ANKARA BİLKENT ANGORA EVLERİ ÖRNEĞİ”

Tuğçe ŞANLI - Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ

POSTMODERNİTE VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN TANINMASI BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI

Emrullah TÜRK

MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK SİNEMASI VE DİN

Halil UZDU

“PARTİSİZ SİYASET: MUHTARLIK”; KADINLARIN SİYASETİ İÇİN BİR İMKÂN MI? SAMSUN İLİ KADIN MUHTARLARI VE KADIN MUHTAR ADAYLARI

Yasemin YÜCE TAR

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.