Navigation


 


Volume: 9    Issue: 42 (February 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

HISTORY - POLITICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

 

 

GÖRDÜS ŞEHRİ (XVI. YÜZYIL)

Kadir ADAMAZ

GÜNEY KAFKASYA’DA SOYDAŞ VE DİASPORA POLİTİKALARI: ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Jale AKHUNDOVA

DIE TÜRKEI ZWISCHEN EUROPÄISCHER UNION UND DEN USA

Ali AYATA

EUROPE-RUSSIA BATTLE IN UKRAINE: REFLECTIONS OF THIS STRUGGLE ON POLITICAL ATTITUDES OF TURKEY

Aydın AYDIN

İSRAİL’İN SİLAHLARIN MASUMİYETİ DOKTRİNİ

Zafer BALPINAR

İNKA DEVLET TEŞKİLÂTI VE PAX INCAICA’NIN TEMELLERİ

Mürsel BAYRAM

TÜRKİYE SELÇUKLU SULTANLARININ MİLLETLERARASI TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER VE İZLEDİĞİ POLİTİKALAR

Yaşar BEDİRHAN

XVIII. YÜZYILIN BAŞLARINDA KAYSERİ  MAHKEMESİNDE  HAKLARINI ARAYAN KADINLAR  (SUÇLULUK VE MASUMİYET)

Rumeysa BİLGİLİ

PRENS VİD: 1914 YILINDA ARNAVUTLUK PRENSLİĞİ

İhsan Burak BİRECİKLİ

İNGİLİZ BELGELERİNDE 12 EYLÜL SÜRECİ

Yasin COŞKUN

ROMANYA'NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA GİRİŞİ VE OSMANLI DEVLETİ'NE ETKİLERİ

Nurten ÇETİN

HÜDAVENDİGAR VİLAYETİNDE HAPİSHANELER VE MAHPUSLAR (1914-1917)

Halim DEMİRYÜREK

ZEND TARİHİ’NİN TEMEL KAYNAKLARI

Şefaattin DENİZ

DIE AUSWIRKUNGEN DER EU-MITGLIEDSCHAFT VON REPUBLIK ZYPERN ZUR VERHANDLUNGSGESPRÄCHEN FÜR FRIEDEN IN ZYPERN

Mehmet DİREKLİ

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KIRKLARELİ-BABAESKİ DEMİRYOLU

Faruk DOĞAN

ORTAÇAĞ TARİHİ TASARIMININ İNŞA EDİCİ AKTÖRLERİNDEN MARC BLOCH

Sayime DURMAZ

XVII. YÜZYILIN ORTASINDA TRABZON EYALETİ’NDE KÖY TERKLERİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER

Yücel DURSUN

1909 ADANA ERMENİ OLAYLARININ HALEP VİLAYETİNE ETKİSİ: KIRIKHAN ÖRNEĞİ

Aydın EFE

BİR MİZAH GAZETESİ CADALOZ’UN PENCERESİNDEN 1911 YILINDA BALKANLARIN DURUMU

Sevim ERDEM - Neslihan SANDIKÇI

HALKEVLERİ’NDE GÜZEL SANATLAR ÇALIŞMALARI: URFA HALKEVİ ÖRNEĞİ

Gülşah ESER

İBRAHİM PAŞA’NIN ANADOLU’YU İSTİLASI (1832-1833)

Fatih GENCER

AĞIT METİNLERİNİN SÖZLÜ TARİH BELGESİ NİTELİĞİ  -SEL AĞIDI-

Seyit GEZER

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE - YUGOSLAVYA İLİŞKİLERİ VE KRAL ALEXANDER'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Salim GÖKÇEN

GIDA GÜVENCESİNİN SAĞLANMASINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Gülzar İSMAYİL

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ GÖÇ HAREKETLERİ

Yüksel KAŞTAN

“AVRUPALILIK” KİMLİĞİNİN DERİNLEŞME SÜRECİNDE AB ŞÜPHECİLİĞİ PARADOKSU

Ümmühan KAYGISIZ - Eda ÜNAL SAKALLI

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA MERSİN VE İSKENDERUN LİMANLARI

Tuğba KORHAN

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI’NDA GİRİT MUHACİRLERİ

Metin MENEKŞE

KARADAĞ PRENSİ NİKOLA VE DAMADI PRENS PETAR KARACORCEVİÇ’İN SIRP TAHTINDA HAK İDDİALARI

Ayşe ÖZKAN

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI VE VERDOR RAPORU

Savaş SERTEL - M. Bora SANYÜREK

DÜNYADA VE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI TÜRKİYE’DE GENEL ÖZELLİKLERİYLE OMBUDSMANLIK

Engin ŞAHİN - Mehmet ŞABAPLI

TÜRKİYE’NİN KIBRIS’TA STATÜKOYU KORUMA ÇABALARI VE MAKARİOS’UN ANKARA ZİYARETİ

İsmail ŞAHİN - Selma PARLAKAY TOPBAŞ

TÂCEDDİN II. İBRAHİM BEY DÖNEMİNDE (1423-1464) KARAMANOĞULLARININ HRİSTİYAN DEVLETLERLE İLİŞKİLERİNİN GENEL SEYRİ

Hasan TAŞKIRAN

THE SIEGE OF KUT AL AMARA  ON THE 100TH ANNIVERSARY AND THE DEFEATS OF THE BRITISH RELIEVING FORCE IN MEMORIES

İrfan TUNÇ - Ertan EROL

TANZİMAT SONRASI OSMANLI DEVLETİ’NDE KAZA YÖNETİMİ (BELEN ÖRNEĞİ)

Naim ÜRKMEZ

I. TBMM’NİN YARDIMA MUHTAÇ MEBUSLARI MESELESİ

İrşad Sami YUCA

ULUSLARARASI İLETİŞİM DÜZENİ VE BATI EGEMENLİĞİ

Yaşar ZORLU

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.