Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 9    Sayı: 43   Yıl: 2016     ///    Volume: 9     Issue: 43    Year: 2016

 

 Sociology - Anthropology - Psychology - Philosophy

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents  |

 

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AVRUPA MODELLERİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)

Yılmaz CEYLAN

 

KOBİ ÖLÇEĞİNDEKİ AİLE İŞLETMELERİNDE ORTAKLIK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uğur ÇAĞLAK

 

TÜRKİYE’DE HEMŞİRE OLMA KAYGISI: VAROLUŞÇU FELSEFE BAKIŞ AÇISIYLA BİR GÖZDEN GEÇİRME

Esra ENGİN - E. Deniz KAÇMAZ - Merve UĞURYOL

 

DİN SOSYOLOJİSİNDE EPİSTEMOLOJİK VE METODOLOJİK DEĞİŞİMLER: NİTEL ANALİZ YAZILIMLARININ KATKI İMKÂNI

İsmail GÜLLÜ

 

PYOTR KROPOTKİN DÜŞÜNCESİNDE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA KAVRAMININ ÖNEMİ

Recep Batu GÜNÖR

 

TÜRKİYE’DE AİLE KURUMUNA İLİŞKİN GÜNCEL TARTIŞMALAR: TAYA 2011 SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uğur Zeynep GÜVEN

 

AYDINLANMA EPİSTEMOLOJİSİNİN OLUŞUMU

Yakup KAHRAMAN

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ (OMÜ ÖRNEĞİ)

Özgür KIRAN

 

OKUL SOSYAL HİZMETİ’NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

Yasemin ÖZKAN - Ozan SELCİK

 

MAKÂSIDU’L-FELÂSİFE’DEKİ DÂNİŞNÂME-İ ‘ALÂÎ

Hacı SAĞLIK

 

UZAK FİLMİ’NİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selda SAKIZCIOĞLU - Nilüfer VOLTAN ACAR

 

YOKSULLUĞUN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SEYRİ

Erem SARIKOCA - Yılmaz DAŞLI

 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ’IN DÜŞÜNSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAMI

Kamil ŞAHİN - Salih TOPRAK

 

A PRACTICAL RESEARCH ON DISABILITY IN THE PROVINCE OF GÜMÜŞHANE

Saime ŞAHİNÖZ -  Turgut ŞAHİNÖZ -  M. Ali KÖROĞLU -   C. Zehra KÖROĞLU

 

NEO-LİBERALİZMİN KADINLARLA DANSINA İLİŞKİN FEMİNİST BİR OKUMA

Derya ŞAŞMAN KAYLI

 

MİLET OKULU DOĞA FİLOZOFLARI BAĞLAMINDA TANRININ İMKÂNI

Alper Bilgehan YARDIMCI

 

 

 

Announcements

     

Search

  

 

 


Search

(Author / Paper )