Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 43 (Nisan 2016)             Volume: 9  Issue: 43 (April 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

SAĞLIK PERSONELİNİN HASTANEDE GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Arzu AKAR GENÇER - Nevzat YÜKSEL

YEREL HALKIN TURİZMİN ETKİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINI ANLAMAK: YEREL HALKIN BÖLGE İMAJI VE TURİZME DESTEĞİ

Gökhan AYAZLAR

SEÇİCİ PAZARLAMAMA (DEMARKETING) ALGILAMALARI İLE MÜŞTERİ TUTUMLARI İLİŞKİSİ: GENÇ TÜKETİCİLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR SAHA ÇALIŞMASI

İbrahim BOZACI

SPOR ORGANİZASYONLARINDA GÖNÜLLÜ KATILIMIN İNCELENMESİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Çağdaş CAZ - Semih YILMAZ - Ali Gürel GÖKSEL - Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

MICRO-MARKOV: MARKOV ANALİZİ İLE MİKROTONAL, ALGORİTMİK BESTELEME UYGULAMASI

Serdar ÇELİK

A STUDY OF PERCEPTIONS OF HOSPITALITY AND TOURISM STUDENTS TOURISM PREFERENCES

Emre ERGÜN - Abdullah USLU -  Bayram AKAY

MESLEKİ AİDİYET ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Rıdvan KESKİN -  M. Nur PAKDEMİRLİ

MODA TÜKETİCİLERİNİN GİYSİ SEÇİMİNDE TRENDLERİ (EĞİLİM) KULLANMA DURUMLARI VE GİYSİ STİLLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DAVRANIŞ ANALİZİ

Fatma KOÇ - Kenan SAATÇIOĞLU - Raziye ÇELİK - Serdar Egemen NADASBAŞ

İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYET’E  İZMİR’DE İLK TÜRK FOTOĞRAFÇI: HAMZA RÜSTEM

Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR - İpek CABADAK

ALMAN TURİSTLERİN ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRE DOSTU OTEL (YEŞİL OTEL) ALGISININ DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

S. Banu YILDIZ - Sultan N. KILIÇ

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581