Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 43 (Nisan 2016)             Volume: 9  Issue: 43 (April 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ ALANI’NDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN KONU YÖNELİMLERİ

Hacı Yusuf ACUNER - Musa TÜRKAN

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ YETERLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hüseyin AKAR - Savaş AYDIN

6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE EMPATİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dicle AKAYDIN - Gülümser Gültekin AKDUMAN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

İbrahim AŞLAMACI

AN INVESTIGATION ABOUT DEMOCRATIC PARTICIPATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES

Muhammet AVAROĞULLARI

AKRAN ZORBALIĞI, OKUL TÜKENMİŞLİĞİ VE EBEVEYN İZLEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayşe AYPAY -  Emine DURMUŞ - Eren Can AYBEK

SINIF DİSİPLİNİ PROBLEMİNE VAROLUŞÇU FELSEFE PERSPEKTİFİNDEN GENEL BİR BAKIŞ

Nazım BAYRAKDAR

ERGENLERİN OKUL YAŞAM KALİTESİ İLE YAŞAM DOYUMUNUN PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL DESTEKLE İLİŞKİSİ:  AFGAN-ÖZBEKLERİ İLE YAPILAN BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ÇALIŞMASI

Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK - Güler YAVUZ - Sibel GÜZEL YÜCE

SANAT EĞİTİMİ ORTAMLARINDA YARATICI DÜŞÜNCE OLANAKLARI

Cansu ÇELEBİ EROL

ANASINIFLARINDAKİ SERBEST OYUN ZAMANINDA “OYUN PLANLAMA” MODELİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

H. Gözde ERTÜRK KARA - Mustafa AYRANCI - Şeyda KILIÇ

ÇİZGİ FİLMLERİN OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Taşkın İNAN

TÜRKÇE DERSLERİNDE ANLAMA STRATEJİLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ayşegül KAPLAN - Sadet MALTEPE

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA - Ezgi GÜVEN YILDIRIM

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTADOĞU TASAVVURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nilüfer KÖŞKER

FARKLI KÜLTÜRLERDE AİLE ÇOCUK ETKİLEŞİMLERİNİN ÖĞRETMEN BAKIŞ AÇISINA GÖRE İNCELENMESİ

Arzu ÖZYÜREK - Asya ÇETİN - Rukiye YILDIRIM – N. EVİRGEN – Ş. ERGÜN

AN EXAMINATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARD MOBILE LEARNING

Okan SARIGÖZ

TÜRKİYE’DE PROGRAM GELİŞTİRME KONUSU İLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Sinan SCHREGLMANN

ÖĞRETMENLERİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cihad ŞENTÜRK

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TURİZMDE KARİYER YAPMA İSTEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Erdem TEMELOĞLU - Murat AKSU

BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA DAYALI OLARAK UYGULANAN ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Fulya TÜRK - Zeynep HAMAMCI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI İLE BİLGİSAYAR ETİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Ömer UYSAL - Abdullah KUZU

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER VE BUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Muzaffer ÜZÜMCÜ - Bayramali NAZIROĞLU

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ BİR UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: AÇIK OKUL

Levent YAZICI - Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN - Murat AĞAR

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA DAĞITIMCI LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ (SEYDİKEMER ÖRNEĞİ)

Zafer YETİM

 

 

 ISSN: 1307 -9581