Navigatio


 


Cilt: 9  Sayı: 43 (Nisan 2016)             Volume: 9  Issue: 43 (April 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

“ANADOLU DEYİMLERİ” İLE “İŞ SÜREÇLERİ” İLİŞKİSİNİN “İŞ SİSTEMİ” BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Adnan AKIN

TELEVİZYON REKLAMLARINDA KULLANILAN ANİMASYON REKLAM FİLMLERİNİN HATIRLANMA DÜZEYLERİ:  ‘’SAĞOLASIN İZOCAM’’ REKLAM FİLMİ ÖRNEKLEMİ

Sibel AKOVA

KİŞİ – ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Kadir AKSAY - Yavuz Kağan YASIM

INVESTIGATION OF EMOTIONAL LABOR PRESENTATION STYLES AND SELF-ACCEPTANCE VALUES OF TOUR GUIDES

Semra AKTAŞ POLAT - Serkan POLAT

BORSA İSTANBUL DA ZAYIF FORMDA ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN TESTİ:  BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Utku ALTUNÖZ

SANAL KAYTARMA: BİR KAMU KURUMUNDA HEMŞİRELER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Elif Türkan ARSLAN - Hüseyin DEMİR

SİYASAL SEÇİM VAATLERİNİN SEÇMENİN OY VERME KARARINA ETKİSİ: 2015 KASIM SEÇİMLERİ BOLU ÖRNEĞİ

Kemal AVCI - A. Banu HÜLÜR

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE E-UYGULAMA

Mevhibe AY TÜRKMEN

BAĞIMSIZ SİNEMACILAR İÇERİSİNDE REHA ERDEM SİNEMASINA BAKIŞ

Berfun BALTACI - Fevzi KASAP

MEKANSAL AYRIŞMA: İKTİSADİ DİNAMİKLERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yusuf BAYRAKTUTAN - Fatih AKBULUT - Mehmet ÖZBİLGİN

TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRK TOPLUMUNDA DEĞİŞEN ARAP İMAJININ TURİZME YÖNELİK HABER ÇERÇEVELERİNDE TEMSİLİ

Yavuz BAYRAM

6360 SAYILI YASA İLE KAPATILAN BELDE BELEDİYELERİNİN HİZMETTE ETKİNLİK, VERİMLİLİK VE TEMSİL SORUNSALI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ÖNSEN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Aziz BELLİ - Abdullah AYDIN

LONDRA’DA GELİŞEN TÜRKİYELİ ETNİK EKONOMİNİN SOSYAL HAYATA YANSIMALARI

Tuncay BİLECEN

SAĞLIK TURİSTLERİNİN MEDİKAL DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sedat BOSTAN - Bilal YALÇIN

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÇALIŞANLARIN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Esra BULGURCU GÜREL

MARKA BAĞLILIĞI BELİRLEYİCİLERİNİN MARKA İLİŞKİSİNE ETKİSİ

Polat CAN - Kübra TELİNGÜN

PAZARLAMA ARACI OLARAK REKLAM: RAMAZAN AYI GAZETE REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nesrin CANPOLAT - Adem ÖZKISAÇ

SOSYAL AMAÇ BAĞLANTILI ETKİNLİKLERE KATILIMI ETKİLEYEN BAŞLICA MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: FETHİYE YAŞAM İÇİN YARIŞ ÖRNEĞİ

Ayşe ÇELİK YETİM - Derya ATLAY IŞIK

THE EFFECT OF LEADER-MEMBER EXCHANGE (LMX) ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A CASE STUDY OF HOTEL ENTERPRISES IN TURKEY

Hayrullah ÇETİN - Kerem KAPTANGİL

TÜRK FİNANSAL TÜKETİCİLERİN KREDİ KARTI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Alican DEMİRCİ - Elif AKBEN SELÇUK

KÜRESELLEŞME VE NEO-LİBERAL KUŞAKLAR ÇERÇEVESİNDE DEVLETİ KONUMLANDIRMA SORUNSALI: “MİNİMAL DEVLET’TEN DÜZENLEYİCİ DEVLET’E”

Kadir Caner DOĞAN

CONTRIBUTORY FACTORS OF COLLEGE STUDENTS’ FAST- FOOD PREFERENCES AND AN IMPLEMENTATION IN GAZİANTEP

Yakup DURMAZ - Ercan İNCE - Esra ÇIKMAZ

ÇEVRESEL BİLGİYE ERİŞİM HAKKI AÇISINDAN AARHUS SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Melike ERDOĞAN

ZİYARET SIKLIKLARINA BAĞLI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN, ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Ayşe ERSOY YILDIRIM

DETERMINANTS OF CONSUMERS’ ADOPTION TO SHOPPING WITH QR CODE IN TURKEY

Kemal EYÜBOĞLU - Uğur SEVİM

HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Aytekin FIRAT - Ali Emre AYDIN

OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK İÇECEK ÜNİTELERİNDE İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYİ VE İŞGÖREN DEVİR HIZI ALGISI: GAZİANTEP İLİNDE ŞEHİR TURİZMİNE HİZMET SUNAN OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Bünyamin ÖZLÜ

Y KUŞAĞININ BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI: POLITAINMENT ÖNERİSİ (EĞLENCELİ SİYASET/ SİYASAL EĞLENCE)

Pınar GÖKTAŞ

MESLEKTAŞ GÖZÜYLE DENETİM

Eymen GÜREL

İŞLETMELERİN MEDYA İLE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR KAVRAM OLARAK MARKA GAZETECİLİĞİ

Fulden İNAL ZOREL

POLİS ADAYLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Hakan İNANKUL - Bahar TIRAKOĞLU

DENTAL TURİSTLERİN DENTAL TURİZM DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ALANYA ÖRNEĞİ

Yaşar Yiğit KAÇMAZ - Ata KAHVECİ

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILMA YÖNTEMLERİ

Rauf KARASU

YÜKSEKÖĞRETİMDE  KAMPUS OMBUDSMANLIĞI

Ümmühan KAYGISIZ

ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ

Mustafa KESEN - Güneş Açelya SİPAHİ

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) İLE YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yavuz KILINÇ

SİBERPUNK ANİMASYON SİNEMASINDA KATOPTİKON İZLEKLER ANİME FİLM “SERIAL EXPERIMENTS LAIN” ÖRNEĞİ

Yasemin KILINÇARSLAN

KİŞİLERARASI ÇATIŞMALAR VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Faruk KOÇAK

POSTMODERN TELEVİZYON VE İZLEYİCİSİNİN EKONOMİ-POLİTİĞİ: “İŞTE BENİM STİLİM” ÖRNEĞİ

M. Emre KÖKSALAN

OKUR YORUMLARINDA ETİK SORUNLAR: GAZETECİLERİN KONUYA YAKLAŞIMI

Elif KORAP ÖZEL

DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ’NDEN TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Bilge KÖKSEL

TÜRK BASIN KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YAZILI BASINDA TEMSİLİ

Mehmet Sena KÖSEDAĞ

TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Leyla LEBLEBİCİ KOÇER - Figen ARSLAN KOÇKAYA

TÜRKİYE’NİN GÖÇ YÖNETİMİ VE GÖÇ POLİTİKALARININ GELİŞİMİ: BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ

Erhan ÖRSELLİ - Veysel BABAHANOĞLU

A SURVEY ON THE FACTORS AFFECTING CURRENT ACCOUNT BALANCE OF TURKEY: EVIDENCE FROM ARDL-BOUNDS TESTING APPROACH

Gökhan ÖZDAMAR

KIRSAL TURİZMDE YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Gülay ÖZDEMİR YILMAZ -  Dilvin ATEŞSAÇAR

İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN LİDERLİK ALGISI İLE SALDIRGANLIK TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Cemal ÖZTÜRK - Bekir TAVAS

BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (2000–2013)

Sultan SALUR - Şanser VURGUN - Zehra GÜLCAN

ÜLKE BETASINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Mustafa Can SAMIRKAŞ - Hatice DÜZAKIN

KAMU YATIRIM HARCAMALARI İSTİHDAM DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? (TR 8 VE TR 9 DÜZEY 1 BÖLGELERİ İÇİN BİR UYGULAMA)

Cenap SANCAR - Canan SANCAR - Melike ATAY POLAT

NEOLİBERALİZM VE TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA YAPISAL ŞİDDETİN REKLAMLARDA YENİDEN İNŞASI

Belkıs SARAÇ USLUSOY

TÜRKİYE’DE INSTAGRAM FENOMENLERİ:  SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA İNŞA EDİLEN YAŞAMLARIN KÜLTÜREL ANALİZİ

Ayşe Aslı SEZGİN

STRATEJİK İLETİŞİM VE REKLAM

Murat SEZGİN - Kübra TELİNGÜN

TÜRKİYE’DE KENT SAKİNLERİNİN SUÇ KORKULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Esra Banu SİPAHİ

İŞ YAŞANTISINDA İYİMSERLİK, YAŞAM DOYUMU VE MUTLULUK: OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Özlem SÜRÜCÜ

TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dilek ŞAHİN

BİLGİ EKONOMİSİNİN ULUSLARARASI GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Selim ŞANLISOY

KADIN TÜKETİCİLER, KADIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI VE KADINLARA YÖNELİK PAZARLAMA STRATEJİERİ

Arzu ŞEKER

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ

İlker USTA - Ömer UYSAL - Muhammet Recep OKUR

ALANYA’DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN GENEL YAPISININ ANALİZİ

Engin ÜNGÜREN - Aydın ÇEVİRGEN

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AKIL OYUNLARI

Timuçin YALÇINKAYA - Ayşe Elif AY YALÇINKAYA

GLOBAL TÜKETİCİ KÜLTÜRÜ VE ETNİK KİMLİĞİN ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

T. Şükrü YAPRAKLI - Ercan KESER

AB YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Uğur YILDIRIM - Zehra GÜL - Soner AKIN - Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU

ASKERİ VE SİVİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA VERİLEN GENEL MUHASEBE EĞİTİMİNİN MOTİVASYON TEORİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bülent YILMAZ - Ercan TURGUT

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581