Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 44 (Haziran 2016)       Volume: 9  Issue: 44 (June 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

Şerife AKPINAR

ÖĞRETEBİLİRLİK VARSAYIMI VE TÜRKOFONLARDA ALMANCA AD ÇEKİMİ SİSTEMİ EDİNİMİ

Mehmet Halit ATLİ

SARI UYGURCADA AD DURUM EKLERİ

Özlem AYAZLI

YALNIZLIKEKSENİNDE BİR ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ: “KAMERİYELİ MEZAR”

Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR

POPÜLER KÜLTÜR EKSENİNDE HALK KÜLTÜRÜNÜN YENİDEN ÜRETİMİ: “UTANMAZ ADAM” TİPİ

Songül ÇEK

HALİDE EDİP ADIVAR'IN AKŞAM GAZETESİNDEKİ MAKALELERİNDE KÜLTÜR- SANAT- EDEBİYAT YANSIMALARI

Yusuf ÇOPUR

DEĞİLLEME KURGUSUBU BÖYLEDİR ÖYKÜSÜNDE LABİRENTLEŞEN LUNAPARK

Ülkü ELİUZ - Betül BAYRAKTAR

ESKİ HARFLİ ÇOCUK DERGİLERİNDEN “LÂNE”

Aliye Nur ERCAN – Şerife AKPINAR

ÇOÇUK KİTAPLARI VE OKUMA ALIŞKANLIĞI

Zehra D. EROĞLU

ŞEMSETTİN SAMİ’NİN BESA VE GÂVE ADLIPİYESLERİNDE SÖMÜRÜYE KARŞI POLİTİK ELEŞTİRİ

Kemal EROL

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE KADIN

Hümeyra HANCIOĞLU

CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE RESİM SANATI VE RENKLERİN KULLANIMI

Mustafa KARADENİZ

“SÜMELA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL” FİLMİ ÖRNEĞİNDE SİNEMA VE KÜLTÜREL KİMLİĞİN İFADESİ

Abonoz KÜÇÜK

AHMED YESEVÎ’ NİN KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI’NA TESİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Tuba ONAT ÇAKIROĞLU

DÖNEM SOSYOLOJİSİNİN ANLATICI ROLLERİ ÜZERİNDEN TÜRK ROMANINA YANSIMALARI

Haluk ÖNER

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN DÖRT ROMANINDA YER ALAN ARKETİPLER

Mehmet ÖZDEMİR - Nahide İrem AZİZOĞLU

ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN BATI TRAKYA-GÜMÜLCİNE AĞZI

Muharrem ÖZDEN

DEYİMLERDE AŞAĞI/YUKARI YÖNELİM METAFORU

Ceyhun SARI

THE SIGNIFICANCE OF IMAGINATION IN CERVANTES’ DON QUIXOTE AND YAŞAR KEMAL’S IRON EARTH, COPPER SKY AND THE UNDYING GRASS

Mehtap SARIARSLAN

REFİK HALİT KARAY, SABAHATTİN ALİ VE NURETTİN TOPÇU’NUN HİKÂYELERİ ÖRNEĞİNDE ANADOLU’DA BÜROKRASİ VE MEMURLAR

Ufuk SARITAŞ - Mehmet GÜNEŞ

KARNAVALESK BİR ROMAN OLARAK BARBARIN KAHKAHASI

Canan SEVİNÇ

ESRÂR-I CİNÂYÂT’IN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN POLİSİYE ROMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mustafa SOLMAZ

ALİ EKREM BOLAYIR'IN LİSÂN-I OSMÂNÎ ADLI MANZUM ESERİ VE BU ESERDE OSMANLI TÜRKÇE'Sİ ÜZERİNE DİLE GETİRDİĞİ GÖRÜŞLERİ

Zübeyde ŞENDERİN

WOMAN AS A SUBJECT AND/OR AN OBJECT IN THE GRACE OF MARY TRAVERSE BY TIMBERLAKE WERTENBAKER

Emine ŞENTÜRK

GÖRSEL İŞİTSEL METİNLER BAĞLAMINDA FİLM ÇEVİRİLERİNDE YÖNTEM SORUNUNUNİNCELENMESİ

Nesrin ŞEVİK

ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TÜKETİM KAVRAMINDAKİ ÜSLUP DEĞİŞİMLERİ

Onur TOPALOĞLU - Turan Özgür GÜNGÖR

ULUSLARARASI BİR DİL OLARAK İNGİLİZCENİN KÖKENLERİNİN İZİNİ SÜRMEK

Onur TOPALOĞLU

16. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SURİYE TOPRAKLARI

Sümeyye YILDIZ YILDIRIM

DÎVÂN ŞİİRİNDE TİCÂRÎ VE İKTİSÂDÎ UNSURLARIN EĞİTİM AMAÇLI İŞLENİŞİ

Yahya YÜKSEL

BATILILAŞMA MESELESİ BAĞLAMINDA TEK PARTİ DÖNEMİ TİYATRO ESERLERİNDE YENİ KADIN TİPİ VE AİLE

Gülay YURT - Sezai COŞKUN

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581