Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 44 (Haziran 2016)      Volume: 9  Issue: 44 (June 2016)

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

ÇİNCE İM YAZIM STRATEJİLERİ İNCELEMESİ

İsmigül AVCI

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cihat AYAZ - Fatma ÜNAL

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN SAHNE/PERFORMANS KAYGISI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (PİLOT ÇALIŞMA)

Cemalettin BAYDAĞ - Uğur ALPAGUT

GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA DERS KİTABINDA YER ALAN TÜRK MÜZİĞİ KONULARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Damla BULUT - Rüstem KILINÇ

POSTMODERN SANAT EĞİTİMİ ANLAYIŞINA DAYALI ÖZNEL TARİH PROJESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Necla COŞKUN

GÖRSEL OKURYAZARLIĞIN GELİŞİMİNDE TEMEL TASARIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Elif ÇAKIROĞLU

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMINDA DİJİTAL KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hatice DURAK

THE EFFECT OF USING VIDEO AS AN AUDIO-VISUAL MATERIAL ON FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ LEVELS OF MOTIVATION AND ACHIEVEMENT

Gülay ER - Çise ATALAY

ORTAÖĞRETİM (LİSE) ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIK NEDENLERİ VE YENİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (ATAKUM İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Seyfullah GÜL -  Özgür KIRAN - Hasan NASİRSİ

ÖĞRETMENLERDE BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTEN BAZI TEMEL YETENEKLER

Bedri KATİPOĞLU

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN TATMİNİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Erdi KAYA - İhsan SARI

ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE, ÖFKE KONTROLÜ VE YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ebubekir ÖZDEMİR - Asım ÇİVİTCİ

AN EXAMINATION OF PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ONIMPLICIT LEARNING IN TERMS OF SOME VARIABLES

Okan SARIGÖZ- Zeki ÖZKARTAL

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL, TEKNOLOJİK VE TOPLUMSAL GELİŞİM ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Aslı SARIŞAN TUNGAÇ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYELERİNEDAYALI OLARAK MESLEKLERE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Tuğba SELANİK AY - Ayçin EMEKSEVER

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİL KULLANIM DÜZEYLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BALKANLAR ÖRNEĞİ

Arzu ŞAŞMAZ - Mustafa ARSLAN

 

 

 ISSN: 1307 -9581