Navigatio


 


Cilt: 9  Sayı: 44 (Haziran 2016)      Volume: 9  Issue: 44 (June 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

RENAULT MARKASININ LOGOSUNUN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ: GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIM AÇISINDAN 1900-2016 YILLARI ARASI BİR ÇÖZÜMLEME

Gizem Ergülşen BAŞLAR - E. Pelin BAYTEKİN

WWF ve Greenpeace Uluslararası Çevre Örgütlerinin Global ve Türkiye Sosyal Medya Sayfaları ÜzerindenYansıttığı Kurum Kültürlerinin İncelenmesi: Facebook ve Twitter Üzerine Bir Araştırma

H. Aydan (SİLKÜ) BİLGİLİER - Mehmet TOKATLI - İbrahim ÖZBÜKERCİ

BANKA ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ

İpek CEBECİ - Murat CELEPCİ

RKİYE’DE FİNANSAL KZLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

Emin ÇAĞLAK - S. Serdar KARACA

YAŞAM BOYU EĞİTİM ANLAYIŞININ YARGI ÇALIŞANLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA

HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fadime ÇINAR - Halil ŞENGÜL - Refika Genç KOYUCU

ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATIMIZDA MEDYA SİYASET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İKTİDAR OLGUSU

İsmail Cem FERİDUNOĞLU

ÜRÜN VE HİZMETLERİN TERCİH EDİLMESİNDE KURUMLARIN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ETKİSİ

Yeliz GENÇER

DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ; PADOVALIMARSİLİUS’TAN MODERN HUKUK DEVLETİNE KAVRAMIN İÇERİĞİ

Kutay GÖKDENİZ

BORSA İSTANBUL’DA HAFTANIN GÜNÜ ANOMALİSİNİN ARCH, GARCH VE OLS MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ

Elif GÜÇ - Erdem SAÇAN - Rüya KAPLAN YILDIRIM

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE ÇEVRESEL MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Cengiz GÜNEY - Hamdi AYDIN

ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI OTEL ÖRNEĞİ

Arzu GÜRDOĞAN - Onur ATAK

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TURİZM ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ

Erdinç KARADENİZ - Levent KOŞAN - Fatih GÜNAY - Selda DALAK

HAYAT BOYU ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

Kasım KARAMAN

SOSYAL  KAYTARMANIN ÇALIŞAN PERFORMANS  DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gazi KURNAZ

MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN MESLEK ETİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Suat OKAY

UEFA MALİ FAIR PLAY DÜZENLEMESİNİN AVRUPA FUTBOLU VE TÜRKİYE SÜPER LİGİ DÖRT BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Onur ÖZEVİN

İÇ SAVAŞIN DIŞTA KALAN MAĞDURLARI: GAZİANTEPLİ KADINLARIN GÖÇLE DEĞİŞEN YAŞAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bahar ÖZSOY

A STUDY ON CRITERIA CONSIDERED BY ACCOMODATION BUSINESSES ON TRAVEL AGENCY CHOICE

Birol ÖZTÜRK - Emre ERGÜN - Doğan KUTUKIZ

ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: SİNOP ÜNİVERSİTESİ – BOYABAT YERLEŞKESİ ÖRNEĞİ

Sultan SALUR

KURUMLARDA ÖRGÜTSEL SİNİZM: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Yasin SİNAN - Erkan KAVAS

MOBİL PAZARLAMA VE ONLİNE ALIŞVERİŞ İLİŞKİSİNE YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARI: SEYAHAT ACENTASI MÜŞTERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bayram ŞAHİN - Özge CIBIT

THE EFFECT OF SERVANT LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AND PERFORMANCE OF EMPLOYEE: A RESEARCH ON HOTEL MANAGEMENTS IN GAZIANTEP

Mustafa TAŞLIYAN - Bengü HIRLAK - Melda HARBALIOĞLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ VİRAL PAZARLAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Uğur UĞUR - Murat SAYILI

KÜRESELLEŞMENİN GELİR EŞİTSİZLİĞİNE OLAN ETKİSİNİN ANALİZİNDE YENİ BİR YÖNTEM: KÜRESEL GELİR DAĞILIMI ENDEKSİ

Soner UYSAL - Nursen VATANSEVER DEVİREN

“BANA MUTLULUĞUN RESMİNİ ÇEKEBİLİR MİSİN?”: INSTAGRAMDA MUTLULUK ETİKETİYLE PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet YAKIN - Aslı Ceren ALAÇAM AKŞİT

NEPOTİZM İLE ÖRGÜTSEL ADALETARASINDAKİ İLİŞKİYİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bahadır YAVUZ -  Adnan AKIN

İSPANYA’DA MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ MALİ İLİŞKİDE HİZMET VE GELİR BÖLÜŞÜMÜ

Hayal YETKİN ŞALE

SAĞLIK PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İbrahim YILDIRIM - Özgül YÜKSEKBİLGİLİ

TMS 37 -  KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR STANDARDINDA ÇEVRESEL DÜZENLEME KARŞILIĞININ İNCELENMESİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Rüya Kaplan YILDIRIM

KREDİ KARTI KULLANIMININ “REFAHA” ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hasan YÜKSEL - Mesude YÜKSEL

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581