Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 45 (Ağustos 2016)     Volume: 9  Issue: 45 (August2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

ARAP GRAMER İLMİNİN TANIM DÜZEYİNDEKİ HERMENÖTİK BOYUTU VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Rıfat AKBAŞ

BÜYÜK SELÇUKLULARA AİT İLK TÜRKÇE TELİF ESER: TABÎBNÂME

Mehtap ALPER

ZAMAN BELİRLEYİCİ UNSUR OLARAK METİNLERARASI İLİŞKİLERİN KULLANIMI: OKTAY AKBAL ÖYKÜLERİ ÖRNEĞİ

Hasene AYDIN

KENDİLİK VE ÖTEKİLİK SORUNU AÇISINDAN YUSUF ATILGAN’DA SUÇ, ÖLÜM VE İNTİHAR

Macit BALIK

THE SELF-FASHIONING OF CHAUCER’S FRANKLIN: THE PERFORMANCE OF BOURGEOIS IDENTITY

Oya BAYILTMIŞ ÖĞÜTCÜ           

BOSNA-HERSEK’TE TÜRKÇE BASIN: TARİK

Sibel BAYRAM

A SOUTHERN FAMILY AND THEIR DISCOURSE

Murat ÇAN

İLHÂMÎ DİVANI’NDA KIŞ TASVİRLERİ VE BİR MAZMUN OLARAK LAHANA*

Kamile ÇETİN - Melek DİKMEN

SEYYÎD VEHBÎ DİVANI’NA GÖRE PADİŞAH ÇADIRLARI (OTAĞ-I HÜMAYUN)

Özlem DÜZLÜ

BABA RAHÎM MEŞREB’İN KİMYA MESNEVİSİNİN ON ALTINCI KİMYASI ÜZERİNE METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA BİR TAHLİL DENEMESİ

Sadi GEDİK

FERİDUDDİN ATTAR’IN ETKİSİNDE GELİŞEN GÜLŞEHRÎ VE FEQİYÊ TEYRAN’IN ŞEYH SAN‘AN HİKÂYELERİNİN MUKAYESESİ

Ahmet GEMİ

BİLGE KARASU’NUN “AVINDAN EL ALAN” ÖYKÜSÜNE ANLATI UNSURLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Ümmühan GÖKMEN

OSMAN CEMAL KAYGILI'NIN ÇİNGENELER VE AHMET MİDHAT EFENDİ'NİN ÇİNGENE ROMANLARI IŞIĞINDA OSMANLI TOPLUMUNDAKİ ÇİNGENELERİN YAZINSAL METİNLERE AKSİ

Sevim GÜLDÜRMEZ

ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE OKSİMORON ÖRNEKLERİ FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH EXAMPLES OF OXYMORON

Hasan İSİ

ÜSLUP BELİRLEME GİRİŞİMLERİNE DİL VERİLERİ ÜZERİNDEN YAKLAŞMAK

İbrahim KARAHANCİ

DEDE KORKUT KİTABI’NDA DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI

Servet KARÇIĞA - Duygu KAZKONDU

The Absent VoIce: Jane Eyre and WIde Sargasso Sea

Sezgi ÖZTOP HANER

DAĞ KÜLTÜ BAĞLAMINDA BİR MÜRACAAT MAKAMI OLARAK EKECİK DAĞI

Selçuk PEKER

IRK BİTİG’DEKİ 38’İNCİ IRK’IN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ VE AKTARDIĞI “KAĞAN EŞİ” ÖĞRETİSİ

Turgay SEBZECİOĞLU - Sibel EKDİ - Hilfe AKCAN

İKİ MISRA BİR İDAM: ECE AYHAN’IN KALEMİNDEN NADAJLI ABDURRAHMAN’IN İNFAZI

Oğuzhan ŞAHİN - Levent YÜKSEL

F.M. DOSTOYEVSKİ’NİN “SUÇ VE CEZA” ROMANINDA SİNİRLİLİK HALLERİNİ İFADE EDEN FİİLLERİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Leyla ŞENER

OPPRESSOR, OPPRESSED AND GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Bülent Cercis TANRITANIR - A. Melike ÇALIŞKAN

BALKAN TÜRK MASALLARINDA MİTOLOJİK BİR FİGÜR: EJDERHA

Kadriye TÜRKAN

CAHİT ZARİFOĞLU’NUN “SÜTÇÜ İMAM” ADLI TİYATRO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ahmet USLU

MARTIN McDONAGH'S THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE AS A TALE OF DEBUNKED MOTHER MYTH, (SELF-)EXILE AND EMIGRATION

İmren YELMİŞ


 

 ISSN: 1307 -9581