Navigatio


 


Cilt: 9  Sayı: 45 (Ağustos 2016)    Volume: 9  Issue: 45 (August 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

MARKA FARKINDALIĞINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Z. Beril A.VURAL - M. K. DİNCER - N. BAŞOK - G. C. DEĞİRMEN - M. YALÇIN - M. ERKAN

KÜLTÜREL ÜRÜNLERDE COĞRAFİ İŞARETLEME KONUSUNUN MEDYAYA YANSIMASI

Ömür ALYAKUT

KÜRESEL FİNANSAL/EKONOMİK KRİZİN SAHRA ALTI AFRİKA VE BALTIK ÜLKELERİ’NİN EKONOMİLERİNE ETKİLERİ

Selçuk BALI

İŞLETMELERDE İÇ GİRİŞİMCİLİK VE YÖNETSEL-DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK: KARAMAN’DA BİR ARAŞTIRMA

Murat BAY - Fahrettin SÖKER

İLETİŞİM PENCERESİNDEN COCA COLA TÜRKİYE, TURKCELL VE TÜRK HAVA YOLLARI’NIN RESMİ WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

H. Aydan (SİLKÜ) BİLGİLİER

ÖRGÜTLERDE SESSİZLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA

Serdar BOZKURT

DUYGUSAL EMEK DÜZEYİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE STRESİN ARACI ROLÜ

Mazlum ÇELİK - Bülent YILDIZ

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İÇ İSYANLAR: YOZGAT ÖRNEĞİ

Demokaan DEMİREL

MARKA KONUMLANDIRMA VE TÜKETİCİLERİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMALARI (ERZURUM’DA BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

Aysel ERCİŞ - Yıldız ÇELEBİ

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE BİR PORTFÖY OPTİMİZASYONU MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Mehmet Levent ERDAŞ - Yusuf DEMİR

MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE ERZİNCAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Cengiz GÜNEY - Mehmet Suat BİÇER

PUBLIC RELATIONS IN SERVICE MARKETING

Emet GÜREL - Sevay İpek AYDIN

NEW APPROACH IN GASTRONOMY: THIRD WAVE COFFEE

Füsun İSTANBULLU DİNÇER -  Sezgi GEDİK - Serap ÖZDEMİR GÜZEL

THE CONCEPT OF URBAN SPRAWL AND ITS CAUSES

Zuhal KARAKAYACI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: KIZILAY ÖRNEĞİ

Fevzi KAYA

GLOCAL LIMITS OF POSTFEMINIST ADVERTISING: THE CASE OF ORKID’S #LIKEAGIRL CAMPAIGN

Alparslan NAS

TÜRKİYE’DE VATANDAŞLARIN KAMU KURUMLARINA GÜVENİ

Erhan ÖRSELLİ - Esra Banu SİPAHİ

“GELENEKSEL” MAHALLEDEN “YENİ”  MAHALLEYE NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜN RİSK ALGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Esra Banu SİPAHİ

MAKİNE VE ULAŞTIRMA ARAÇLARI SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ: TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Dilek ŞAHİN - Ercan ŞAHBUDAK

YENİ MEDYA’NIN GELENEKSEL MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER MESLEK ALANI ÜZERİNE ETKİLERİ

Mehmet TOKATLI

TÜRKİYE YAZILI BASININDA İNSAN ODAKLI HABERCİLİK ANLAYIŞI: ANKARA SALDIRISI HABERLERİ ÖRNEĞİ

Halide TONGA

YENİ MEDYA NEDİR NE DEĞİLDİR?

Akan YANIK

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ALGILARI

Elif YILDIZ - Aslı Ceren ALAÇAM AKŞİT - Serçin UYAR

MUHASEBEDE KULLANILAN KAVRAMLARIN KELİME OLARAK KÖKENLERİ VE MUHASEBE SÜRECİNDEKİ ANLAM VE YERLERİ

Baki YILMAZ - Halenur YILMAZ

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581