Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 46 (Ekim 2016)     Volume: 9  Issue: 46 (October 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

SEYAHATNAMELERDE FOLKLORİK ÖGELER

Okan ALAY

THE PARALYSIS OF NATIONALISM: JAMES JOYCE’S IVY DAY IN THE COMMITTEE ROOM

Mehmet Akif BALKAYA

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİL İHTİYAÇLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Fatma BÖLÜKBAŞ

NECİP FAZIL’IN ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI ZAMİRLER ÜZERİNE

Şahap BULAK

THE VARIABILITY IN THE INTERPRETATION OF DIFFERENT TYPES OF WH-ADJUNCTS WITHIN ISLAND STRUCTURES IN TURKISH

Sinan ÇAKIR

EVASION STRATEJIES USED IN TURKISH POLITICAL DISCOURSE

Sinan ÇAKIR - Emel KÖKPINAR KAYA - Abdurrahman KARA

XIV. – XV. YÜZYIL ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ TIP METİNLERİNDE YER ALAN FARSÇAVE GREKÇE MENŞELİ TERİMLERİN YAZIMINDAKİ TUTARSIZLIKLARA BAZI ÖRNEKLER

Anıl ÇELİK

BÜKRİ, HÖRGÜÇ VE KAMBUR KELİMELERİ ÜZERİNE

Ebru ÇETİN MİLCİ - Sevda KAMAN

Post-apocalyptic Chronotope in J. G. Ballard’s The Drought

Ayşe ÇİFTCİBAŞI

ORHAN PAMUK'UN ROMANCILIK KARİYERİNDE BİR GEÇİŞ ROMANI: BENİM ADIM KIRMIZI

Fethi DEMİR

SHAKESPEARE REVISITED: A COMPARATIVE AND CONTRASTIVE ANALYSIS OF NECİP FAZIL KISAKÜREK’S BİR ADAM YARATMAK AND WILLIAM SHAKESPEARE’S HAMLET

Mustafa KARA

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ZAMAN EKLERİNİN KİPSEL VE ZAMANSAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdal KARA

ORHAN PAMUK’UN BEYAZ KALE ROMANINDA ANLATIM TEKNİKLERİ

Mustafa KARADENİZ

ŞAİRİN SAKLI BAHÇESİNİN ŞİİRE YANSIMALARI: POETİK VE ESTETİK AÇIDAN KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HAYAL

Gülay KARAMAN

NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR? HALİT FAHRİ OZANSOY, CENAP ŞAHABETTİN VE SEZAİ KARAKOÇ’UN HÂTIRALARI IŞIĞINDA RAMAZAN AYI

Ensar KESEBİR

SCHIZOPHRENE SPRACHE IN SCHRIFTLICHKEIT – ÜBER SPRACHLICHE UND KOMMUNIKATIVE FEHLLEISTUNGEN BEI SCHIZOPHRENIE

Sueda ÖZBENT - Buşra YILMAZ

SEIN UND ZEIT ADLI ESERİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Hamdi Ali SERDAR

İSLAMÎ DESTANLARIN RÜYA MOTİFİ BAĞLAMINDA GEÇİŞ DÖNEMLERİ

Fatma YILDIRMIŞ


  ISSN: 1307 -9581