Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 46 (Ekim 2016)    Volume: 9  Issue: 46 (October 2016)

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL MUHAKEME BECERİLERİNİN TIMSS’E GÖRE ANALİZİ

Belgin BAL İNCEBACAK - Esen ERSOY

KAVRAMSAL AÇIDAN NARSİSİZM VE EĞİTİMDE NARSİSTİK KİŞİLİK

Yavuz BOLAT - Müjgan ÜLKER - Cennet Göloğlu DEMİR

DİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNU

Fatih ÇINAR

ESKİ YUNAN’DA MÜZİK EĞİTİMİ

Emel DEMİRGEN - Funda ESİN

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI VE SOSYAL AĞ KULLANIM ÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ

Hatice DURAK -  Süleyman Sadi SEFEROĞLU

ÖĞRETMENLERİN "E-DEVLET UYGULAMASI” HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)  

Erhan GÖRMEZ

A RESEARCH FOR THE DETERMINATION OF EDUCATIONAL SATISFACTION AND FUTURE PERSPECTIVES OF THE STUDENTS HAVING TOURISM EDUCATION

Arzu GÜRDOĞAN - Selma ATABEY

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL SÖYLEMLERİ VE SÖYLEM ANALİZLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Tangül KABAEL - Ayla ATA BARAN

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN TANILANMASI VE TANILAMAYA YÖNELİK ALTERNATİF DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

Filiz KARADAĞ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİSYENLİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Muhammet KATİPOĞLU - Bedri KATİPOĞLU

AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KLONLAMA KAVRAMSAL ANLAMA SEVİYELERİNE VE FEN ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN - Burcu ALAN - Gonca KEÇECİ

ÖĞRENCİLERDE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA BİLİNCİNİN GELİŞMESİNE KATKISI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF “ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI” ÜNİTESİNİN İNCELENMESİ

Nusret KOCA - Ramazan YILDIRIM

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ FENE YÖNELİK KAVRAM, KONU VE TEMALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Melek Merve YILMAZ GENÇ - Rabia ÖZEN UYAR

BİLİŞSEL STİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Dilber ZEYTİNKAYA

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581