Navigatio


 


Cilt: 9  Sayı: 46 (Ekim 2016)    Volume: 9  Issue: 46 (October 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

YAVAŞ KENT (CITTASLOW) HAREKETİNİN KENTSEL YAŞAM KALİTESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Duygu AK - Doğan BIÇKI

ÖNLİSANS DÜZEYİNDE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ VE İSTİHDAM

Murat AKSU - Hacı Mehmet YILDIRIM - Sedef ÖZCAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ SOSYAL İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Kemal AVCI

YENİ MEDYALAR VE MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEĞİ

Mustafa AYDEMİR - Esma Ebru ŞENTÜRK

YEŞİL ÜRÜNLERE İLİŞKİN ÖĞRENİLERİ TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Zafer CESUR - Salih MEMİŞ

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU, İŞYERİNDE ZORBALIK VE NÖROTİKLİK: ARAŞTIRMA ÖNERİSİ

Nil Selenay ERDEN

YEREL HALKIN İLÇE DÜZEYİNDE BELEDİYECİLİK ALGILAMALARI: ALANYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Murat ETÖZ - Adem ER - Yaşar Yiğit KAÇMAZ

KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU (GLOBAL GENDER GAP) AÇISINDAN AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

Pelin GENÇOĞLU - Sevda KUŞKAYA

EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND SPECULATIVE ACTIVITIES ON MARKET VALUE

İ. Emre GÖKTÜRK - H. Serdar YALÇINKAYA

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN Y KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN RADYO FORMATLARI TERCİHİ 

Mihalis KUYUCU

BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ: SAĞLIK POLİTİKASINDA DÖNÜŞÜM

Yasemin MAMUR IŞIKÇI

YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BIST 100 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emir OTLUOĞLU - Emre Selçuk SARI - K. Övgü Çakmak OTLUOĞLU

TÜRK YAZILI BASININDA “TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE VE OLASI BİR TAM ÜYELİK HALİNDE GÜNLÜK YAŞAMDA  NELER DEĞİŞECEK” KONUSUNUN SUNUMU

Özgehan ÖZKAN

YAVAŞ ŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Gülhan SAĞIR

ÇALIŞANLARIN SESSİZ KALDIĞI KONULARIN KÜLTÜREL DEĞERLERLE OLAN İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Banu SARIBAY - Efe SARIBAY

ADANA YEREL GAZETELERİNİN GAZETE TASARIM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Burak SOMUNCU

YENİLENEBİLİR ENERJİ, TÜRKİYEDE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE YEŞİL PAZARLAMA VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAZARLANMASI

Arzu ŞEKER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ DİYALOJİK İLETİŞİM ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Gülsüm ŞİMŞEK

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oğuz TAŞPINAR - Erdem TEMELOĞLU

ULUSLARARASI PAZARLARDA İNOVASYON STRATEJİLERİ: TÜRKİYE VE DÜNYADAN BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ İNOVASYON ÖRNEKLERİ

Zeliha TEKİN - Yazgül AVADOS - Sefer GÜMÜŞ

ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR ÜRETİM BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Engin YAVUZ

BOSNA HERSEK’TE KAMU YÖNETİMİNDE REFORM ÇALIŞMALARI

Hayal YETKİN ŞALE

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ VE TUNCELİ İLİ KAMU KURUMU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ

Nazif YILDIRIM - Onur Can BENLİER

CONCENTRATION AND COMPETITION IN BANKING SECTOR: TURKEY CASE (2001-2015)

Filiz YILDIZ CONTUK - Hümeyra BURUCU

ELEKTRONİK AĞIZDAN KULAĞA İLETİŞİMİN (E-WOM) TURİSTİK DESTİNASYON SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Faruk YÜKSEL - Burhan KILIÇ

A STUDY OF OPINIONS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS ON HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM (EXAMPLE KIRKLARELI)

Nevzat YÜKSEL

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581