Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 9    Sayı: 47   Yıl: 2016     ///    Volume: 9     Issue: 47    Year: 2016

 

 Business - Economics - Public Administration - Communication - Social Work

 

 |  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents |

 

POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI

Ömür ALYAKUT

 

SİYASAL İLETİŞİM VE YEREL MEDYA: EDİRNE YERELBASININA GÖRE 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Şerif ARSLAN

 

SEYAHAT ACENTALARININ E-HİZMET UYGULAMALARININ KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Ali Turan BAYRAM - R. Pars ŞAHBAZ

 

ENGELLİ TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ORTAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ENGELLİ OLMAYANLARIN BU SORUNLAR HAKKINDAKİ ALGILAMALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İbrahim BOZACI

 

ÜNİVERSİTELERDE BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL DEĞERLER İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLERLE YÖNETİME YÖNELİK ALGILARI

Tuba BÜYÜKBEŞE - Aydın ÖZDEMİR

 

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Bilal ÇANKIR

 

STOCK RETURN ANOMALIES: EVIDENCE FROM BORSA İSTANBUL

Hüseyin DAĞLI - Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ

 

AR-GE VE YENİLİĞİN FİNANSAL PERFORMANS VE İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ

Ahmet Zeki DEMİR -  Faruk ALPASLAN

 

AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM

Oğuz YAVUZYILMAZ

 

KARİYER DANIŞMANLIĞI VE ÖZSAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Altan DOĞAN - Onur Hasan ÖZGÜN - Rıza DEMİR - Erman TÜRKMEN

 

TÜRKİYE’DE YEŞİL BİLİŞİM: Y KUŞAĞININ YEŞİL BİLİŞİM ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Onur DOĞAN - Zeki Atıl BULUT - Hande Gül ATASAĞUN

 

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE ARTAN AVM’LERİN ETKİSİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

M. Zeki DUMAN

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU YATIRIMLARININ UYGULANDIĞI BÖLGELERDEKİ TAŞINMAZ DEĞER ARTIŞI VE KENTLEŞME ÜZERİNDE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

Nuri ERDEM

 

CAREER CHANGE AND DISSATISFACTION REASONS OF HOTEL MANAGERS: ANKARA EXAMPLE

Feriyal FARHADI ANDARABI

 

HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Esra FENER - Mesut ÇİMEN

 

MARY PARKER FOLLET: YÖNETİMDE İNSAN UNSURU

Kutay GÖKDENİZ - Vahap AYDEMİR

 

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE TOPLAM MALİYET VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMLARININ KIYASLANMASI

Nusret GÖKSU - Alaeddin KOSKA - Mehri Banu SÜNBÜL

 

ANTRENÖRLERİN İNTİKAM (ÖÇ ALMA) DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sevim GÜLLÜ - Süleyman ŞAHİN

 

TEDARİK ZİNCİRİ İNOVASYONUNUN PERFORMANSA ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Dilşad GÜZEL - Fatma Gül YAZICILAR

 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE MEDYA KULLANIMI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sefer KALAMAN - Mikail BAT

 

2008 KÜRESEL KRİZİ KARŞISINDA MERKEZ BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Zeynep KARAŞ

 

İŞLETMELERDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Selçuk KORUCUK

 

KIRSAL YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİNDE KIRSAL TURİZMİN YERİ VE BİR UYGULAMA

Doğan KUTUKIZ - Abdullah USLU - Birol ÖZTÜRK - Emine ÖZDEK - A. Emre DERİNKÖK

 

6360 SAYILI YASA İLE BİRLİKTE BÜROKRASİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM

Çiğdem PANK

 

THE EFFECT OF CAREER MANAGEMENT APPLICATIONS ON EMPLOYEE CREATIVITY:  A RESEARCH IN KONYA, TURKEY

Dilek SAĞLIK - Abdullah YILMAZ

 

FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİNİN FUTBOL PROGRAM VE SUNUCULARINA İLİŞKİN BAZI GÖRÜŞLERİ

Süleyman ŞAHİN - Sevim GÜLLÜ - M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU

 

ÇALIŞANLARIN LİDERLİK ALGISI VE TERS MOBBİNG EĞİLİMİ: İŞGÖREN ODAKLI LİDERLİĞİN ETKİSİ

H. Tezcan UYSAL

BOLOGNA REFORMS ON THE FIELD: VIEWS FROM COORDINATORS AT TURKISH UNIVERSITIES

Devrim VURAL YILMAZ

 

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Oğuz YAVUZYILMAZ - Yusuf ARSLAN

 

KADIN GİRİŞİMCİLERİN, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN DESTEK ALMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: GAZİANTEP İLİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

İbrahim YILDIRIM - Esra ÇIKMAZ

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

Elif YILDIZ - Orçun KEÇECİ

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

 

Indexing & Abstracting

        

 

    

 

 
     
 

 

 


Search

(Author / Paper )