Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 47 (Aralık 2016)     Volume: 9  Issue: 47 (December 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

LEYLA ERBİL’İN CÜCE ADLI KİTABI İÇİN ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ İLKELERİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Göksenin ABDAL

THE MUSLIM WHO WASN’T THERE: ORIENTALISMS IN COLLINS’ THE MOONSTONE, HESSE’S SIDDHARTHA, AND TAGORE’S THE HOME AND THE WORLD

Beyazıt AKMAN

THE MODERNIST DIMENSIONS OF HENRY JAMES’ TWO MASTERWORKS: THE PORTRAIT OF A LADY (1881) AND THE AMBASSADORS (1903)

Shirzad ALİPOUR - Hasan NASSİRİ

Heınrıch von Kleıst’ın “Mıchael Kohlhaas” Adlı Yapıtını Kadercilik-Varoluşçuluk Bağlamında Okuma Denemesi

Mehmet Halit ATLİ - Cihan TUNCER

YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

Hülya Aşkın BALCI

ÜÇÜNCÜ TÜRK DİL KURULTAYININ ANADOLU’DAKİ YANSIMALARI

Onur ÇELEBİ

EBÛ OSMAN el-MÂZİNÎ VE SARF İLMİNDEKİ YERİ

Halis DEDE - Mehmet Şirin ÇIKAR

LOCATING THE SUPERNATURAL: A COMPARISON OF MAGICAL REALISM AND FANTASY FICTION

Aslı DEĞİRMENCİ

ARAP HARFLİ METİNLERDE SÖZBAŞI K-/G- AYRIMI İÇİN YENİ BİR TANIK

Duygu Özge GÜRKAN

BURSA’DA ÇIKAN BİR DERGİ: NİLÜFER’DE KADIN ŞAİRLERİN SESİ

Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ

BLURRING OF THE BORDERS IN AMITAV GHOSH’S NOVEL, IN AN ANTIQUE LAND

Fatma KALPAKLI

BEWARE OF GREEKS, BEARING GIFTS: LINGUISTIC AND RELIGIOUS VIOLENCE AS MODES OF COLONIALISM

Mustafa KARA

DÎVÂN-I HİKMET’TEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR

Yasin KARADENİZ

PİR SULTAN ABDAL’IN BİR MECMUADA YER ALAN ŞİİRLERİ II

Hasan KAYA - Necat ÇETİN

HALİDE EDİP’İN HÂTIRALARI VE ROMANLARI ÇERÇEVESİNDE RUMLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Ensar KESEBİR

KUZEY KIBRIS HALKDANSLARINDA ANADOLU ESİNTİSİ

Samet KOZANOĞLU - Habib DERZİNEVESİ

KKTC’DE HALKDANSLARINDA GELENEKSEL GİYİM KUŞAM ÜZERİNE ANALİZ VE İNCELEMELER

Samet KOZANOĞLU - Habib DERZİNEVESİ

A BakhtInIan Approach to ZadIe SmIth’s WhIte Teeth

Sezgi ÖZTOP HANER

A MYTHICAL APPROACH TO YAŞAR KEMAL’S NOVELS: AĞRI DAĞI EFSANESI AND YER DEMİR GÖK BAKIR

Emine SONAL

AHMED FEYZİ’NİN ŞATRANÇNÂME-İ RÜŞDİYYESİ FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN ŞATRANÇNÂME-İ KEBÎR’İNDEN İNTİHAL Mİ?

Kürşat Şamil ŞAHİN

TÜRK ROMANINDA (1960-80) BOŞANMA VE KADIN

Mehmet Bakır ŞENGÜL

BAZI TÜRK LEHÇELERİNDE GEÇEN ATASÖZLERİ İLE ERZİNCAN AĞZINDAKİ ATASÖZLERİN ANLAM ORTAKLIĞI BAKIMINDAN MUKAYESESİ

Mehmet Cihat ÜSTÜN

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA TÜRKÇÜ/TURANCI KADIN KİMLİĞİ

Alkan YILMAZ

MUTAVASSITÎN, EDEBÎ MUHİTLER VE ANDELİB

Sefa YÜCE

 


  ISSN: 1307 -9581