Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 47 (Aralık 2016)    Volume: 9  Issue: 47 (December 2016)

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMEN OLMAK İSTEMEMELERİNİN NEDENLERİ

Mücahit AYDOĞMUŞ - Mustafa YILDIZ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ferit BULUT - Yasemin GÜLSOY

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİNÎ GELİŞİM ÖZELLİKLERİNE UYGUN AİLEDE DİN EĞİTİMİ

Fatih ÇINAR - Nural ŞENER

ESKİ YUNAN’DA MÜZİK EĞİTİMİ

Emel DEMİRGEN - Funda ESİN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI

Berat DEMİRTAŞ -  Gülşah BATDAL KARADUMAN

TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEYİ ETKİLİ KULLANMA YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sabahattin DENİZ - Sibel TURHAN TUNA

ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJILERI

Esen ERSOY - Belgin BAL İNCEBACAK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şehriban KOCA

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE YETİŞKİNLERE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ DERS KİTAPLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Ertan KUŞÇU

KONUŞMA BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL - Deniz ÖZER

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK UYGULAMASI VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aysel TÜFEKCİ AKCAN - Ümit DENİZ

 

 

 ISSN: 1307 -9581